Norsk metod för magnesium kapar utsläpp

2017-09-28 15:40  
Herøya industripark byggdes på 1920-talet av Norsk Hydro för gödselproduktion. Magnesiumproduktionen startade på 1950-talet. Foto: Husmofoto / IBL Bildbyrå

På Herøya i södra Norge kan produktionen av magnesium återupptas. Denna gång med betydligt lägre utsläpp av koldioxid.

Norsk Hydro lade ner sin produktion av magnesium i Herøya 2002. Nu görs ett försök att åter starta produktion i industrianläggningen, men i ny regi och med en ny process.

Tidigare i anläggningen tillverkades årligen 40 000 ton magnesium från mineralet dolomit och havsvatten. Nu har man utvecklat en ny metod att producera magnesium av mineralet olivin, som det finns fyndigheter av i Norge.

Tillverkningen ska kunna ske med 95 procent lägre utsläpp av koldioxid, jämfört med anläggningar i Kina där en mycket stor del av produktionen i världen sker, enligt Herøya industripark.

– Projektets ambition är att skapa världens mest miljövänliga och effektiva magnesiumproduktion, säger Sverre Gotaas, vd Herøya industripark, i ett pressmeddelande.

Olivin löses upp i saltsyra för att framställa magnesiumklorid. Det steget är det nya i produktionen, som norska Silmag Technology har utvecklat. I nästa steg framställs magnesium genom smältelektrolys.

En biprodukt i produktionen blir silikat, som bland annat är en intressant produkt för bildäckstillverkare.

Magnesium används i lättmetallegeringar och har pekats ut av EU-kommissionen som ett av 20 material som är särskilt viktiga för EU:s ekonomi och det samtidigt är dålig tillgång på. Magnesium finns i konstruktioner där man vill byta ut stål för att få ned vikten – som i fordon, där lättare vikt kan leda till lägre utsläpp.

– Samtidigt som magnesium blir väldigt viktigt på vägen mot ett lågutsläppssamhälle är det en stor utmaning att produktionen sker med stora utsläpp. Pilotanläggningen på Herøya kan vara starten på lösningen för den utmaningen, säger Nils Kristina Nakstad, vd för Enova, norska statens miljöinnovationsföretag.

Enova har nyligen garanterat ett stöd på 19,5 miljoner norska kronor till Normag, det företag som står bakom den nya produktionen.

I nästa fas krävs en finansiering på 80 miljoner kronor för pilotanläggningen. En fullt utbyggd fabrik beräknas kosta 3-4 miljarder kronor, och kunna ha en årsproduktion på 65 000 ton magnesium.

I Herøya industripark ska även en testproduktion av magnesiumoxid starta igen, efter att ha legat nere ett år. Megnesiumoxid ingår bland annat i tillverkning av eldfast murbruk.

Anna Orring

Mer om: Magnesium

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer