Militärforskning tar stryk i sparförslag

2009-05-15 13:48  

Tre miljarder försvarskronor sparas in, varav drygt en miljard på FoU, och läggs på operativa stridsförband. Alla försvarets stödmyndigheter avvecklas, inklusive FOI, Sveriges största forskningsinstitut, och försvarets materielmyndighet FMV. Det föreslår en statlig utredning i dag.

Regeringens utredare Marie Hafström – generaldirektör i försvarsmakten – föreslår på fredagen att tre miljarder kronor frigörs 2010-2014 från försvarets myndigheter och används till de operativa förbanden.

Inom Försvarsmakten är rationaliseringar, minskade ambitioner, färre militära enheter ett sätt att spara pengar.

Att dra ned på stödverksamheten runt försvaret är ett annat.

Och det är där som ”Stödutredningen”, som tillsattes i början av året, nu kommer med drastiska förslag.

Konkreta besparingar föreslås inom följande områden: Materielanskaffning, logistik, försvarets ledning, forskning och utveckling samt officersutbildning samt rekrytering.

Försvarets ledning och logistik får exempelvis nära en miljard eller 850 miljoner kronor mindre att röra sig med, om förslaget genomförs.

Hafström vill också avveckla fyra myndigheter: FMV, Försvarets materielverk, FOI, Försvarets totalforskningsinstitut, samt Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan. En besparing på närmare 1, 8 miljarder.

– Det operativa försvarets behov ska styra vad man behöver i form av materiel och utbildning, sa Marie Hafström på presskonferensen i dag när hon presenterade sin utredning.

I stället för de fyra stödmyndigheterna föreslår hon att en enda ny stödmyndighet tar över de delar inom FMV och FOI som behövs från den 1 januari år 2012.

– Regeringens inriktning är ingen stödmyndighet. Men jag anser att Försvarsmakten behöver en stödmyndighet för forskning och utveckling och materielinköp.

Den nya myndigheten får till uppdrag att anskaffa, underhålla och avveckla materiel åt Försvarsmakten. Myndigheten ska också forska och utveckla metoder och teknik åt totalförsvaret, samt bidra till internationell nedrustning, icke-spridning och säkerhet.

Hafström betonade att det råder nya förutsättningar för försvaret.

– Nu handlar om förmåga om att möta hot, ledorden är användbarhet och tillgänglighet och mer internationellt samarbete.

Kostnaderna för stödmyndigheterna uppgår i dag till sammanlagt 10 miljarder.

Försvaret satsar 5, 5 miljarder kronor på FoU. Här föreslår Marie Hafström en minskning på 20 procent eller 1, 2 miljarder.

Besparingarna görs framförallt på mindre köp av materiel och anläggningar samt minskad forskning och teknikutveckling.

I fråga om materielförsörjningen föreslås FMV minska sina kostnader med 30 procent eller 435 miljoner kronor.

Tanken bakom nedskärningarna är att Sverige inte behöver egenutvecklad militärteknik.

Istället ska färdigutvecklad utrustning köpas på världsmarknaden och kunna användas tillsammans med andra länders krigsmakter.

Den svenska militärforskningen ska begränsas till ett fåtal avgränsade områden.

Marie Hafström anser också att staten inte längre ska subventionera FMVs testverksamheter eller provplatser ute i landet.

Det handlar om utprovning av flyg- och sensorsystem i Linköping, tester av raketer, UAVer, flygplan och robotar i Vidsel och markstridssystem och artilleri Karlsborg/ Skövde samt fartygstester i Karlskrona och utprovning av ledningssystem i Enköping

–Provplatserna bör i stället upphandlas i konkurrens, säger Marie Hafström.

Så här sammanfattar hon de konkreta förslagen:

– Det handlar om rena rationaliseringar, minskade volymer och också kvalitetsminskningar. Jag skulle vilja säga lite vardagligt uttryckt: tillräckligt räcker.

Under tiden myndigheterna avvecklas kommer exempelvis FOI inte att få några nya forskningsuppdrag från Försvarsmakten och FMV. I stället får FOI nöja sig med hälften av dagens uppdrag från försvaret.

Johan Axell, presschef vid FOI, säger att det är för tidigt att uttala sig om konsekvenserna:

–Vi håller på att läsa in oss. Det går exempelvis inte i dag att utläsa av utredningen exakt vilka verksamheter inom FOI som helt riskerar att försvinna, säger han.

FMV och FOI har hittills finansierats med uppdrag från Försvarsmakten. Det har gjort att regeringen inte har kunnat påverka de båda myndigheternas storlek och verksamhet. Den nya organisationen kommer istället att få sina anslag tilldelade direkt i statsbudgeten.

Konsekvenserna blir att många, såväl militärt som civilt anställda, på FMV och FOI blir av med jobben, skriver utredaren. Hur många, och vilka, överlåts till myndigheterna att beräkna.

Anslagen till den nya myndigheten uppdelas i två poster, för materielförsörjning respektive forskning, vilket ger Regeringen möjlighet att styra över omfattning och inriktning av verksamheten.

Mer om: FoU FMW

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer