Larm från EU: bly sänker barns IQ

2012-06-21 12:16  
Foto: Colourbox

Bly är farligare än vad man tidigare har trott. Nu föreslår Boverket en sänkning av gränsvärdet för bly i vattenkranar. Men många kranar klarar inte den nya gränsen.

Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har nyligen gjort en genomgång av studier om blyets effekter på människor. Resultatet visar att barn som grupp har fått en sänkt kognitiv förmåga på grund av bly.

– EFSA:s slutsats är att man inte kan se någon gräns under vilken det inte är skadligt med bly, säger Marie Vahter, professor på Institutet för Miljömedicin.

Mot bakgrund av EFSA:s genomgång vill Boverket sänka gränsvärdet för hur mycket bly som vattenkranar får släppa ut i vattnet. Gränsvärdet föreslås sänkas från 20 mikrogram till 5 mikrogram, mätt per mängd vatten som ryms i kranen.

Men i en mätning som Boverket har låtit göra vid två separata laboratorier var det flera kranar som inte klarade den föreslagna nivån. Av 120 testade kranar var det fyra som inte klarade det nuvarande gränsvärdet på 20 mikrogram bly, och 40 som inte klarade den nya föreslagna nivån.

Men resultaten var inte entydiga från de två laboratorierna. Två exemplar av varje kranmodell köptes in så att den skulle kunna testas vid båda labben. Men för tolv modeller stämde inte resultaten överens. I de fallen klarade kranen det nya gränsvärdet på 5 mikrogram på det ena labbet men inte på det andra.

Av de 60 testade kranmodellerna klarade 34 det nya gränsvärdet, 14 klarade inte nivån på något av labben och 12 klarade nivån på ett labb men inte på det andra.

Sänkningen av gränsvärdet finns med i det förslag till ändringar av byggreglerna som kommer att gå ut på remiss i början av juli. Tanken är att sänkningen ska börja gälla från den 1 juli nästa år.

Bertil Jönsson, Boverkets expert på vatten- och avloppsinstallationer, rekommenderar att man alltid låter vattnet rinna en stund innan man använder det till att dricka eller matlagning.

– Att vi sänker värdet baseras på det värsta fallet, att man går upp på morgonen och lagar välling och ger till sitt lilla barn utan att krana ur vattnet först. Kranar man ur de här två decilitrarna då har vi inga värden, säger han.

Marie Vahter välkomnar den föreslagna sänkningen.

– Just för att man ser effekter vid låg exponering måste vi minska barns exponering från alla källor så mycket som möjligt. Internationellt sett har vi ganska låg blyexponering i Sverige, men det är ändå onödigt att vi har konsumentprodukter som läcker bly till barn, säger hon.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer