Kromosomforskare<br></br> får medicinpriset

2009-10-05 10:54  

Årets Nobelpris i medicin går till tre amerikanska forskare. Tillsammans har de löst en av biologins stora gåtor; hur kromosomerna som innehåller vår arvsmassa kan kopieras och hur de skyddas mot att brytas ner.

Vaccin mot cancer, nya behandlingar mot svår blodbrist och hypoteser om varför vi blir mer sjuka vid hög ålder. Upptäckten av att vår arvsmassa skyddas av ett slags hättor på kromosomernas ändar –telomerer, som bildas av enzymet telomeras har många tillämpningar. Idag fick forskarna bakom upptäckten årets Nobelpris i medicin.

Årets Nobelpris i medicin går till tre de amerikanska forskarna Elizabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak. Tillsammans har de löst en av biologins stora gåtor; hur de 46 kromosomer som innehåller vår arvsmassa kan kopieras på ett fullständigt sätt vid celldelningen och hur de skyddas mot att brytas ner.

Att de fick priset var inte oväntat, trion figurerade tidigt i spekulationerna kring årets Nobelpris.

Människans arvsmassa ligger lagrad i långa trådliknande dna-molekyler och kopieras gång efter gång vid celldelningen. Frågan är hur de skyddas från att brytas ner? Den frågan kunde Elizabeth Blackburn och Jack Szostak ge svaret på under 1980-talet. De upptäckte att de hättor, telomerer, som kromosomerna har på sina ändar hindrar dem från att brytas ner. Tillsammans med Carol Greider identifierade Elizabeth Blackburn enzymet som tillverkade skyddshättan, och döpte det till telomeras.

Om telomererna förkortas åldras cellerna, och om aktiviteten hos telomeras är hög skjuts cellernas åldrande upp. Det senare gäller cancerceller, som i viss mening kan sägas ha evigt liv. Upptäckten har därför väckt förhoppningar om att cancer ska kunna behandlas genom ett vaccin som slår ut telomeraset. Metoden testas just nu i kliniska test.

Vissa ärftliga sjukdomar kännetecknas däremot av brist på telomeras i kroppens stamceller. Följden blir en störd celldelning. Det gäller till exempel vid aplastisk anemi, där otillräcklig celldelningsaktivitet i benmärgens stamceller orsakar svår blodbrist. Det gäller också vid vissa ärftliga hud- och lungsjukdomar.

Många forskare spekulerar också i om förkortningen av telomererna är en av de orsaker som ligger bakom åldrandet. Forskningen inom det området är idag mycket intensiv.

Nobelförsamligen vid Karolinska Institutet poängterar att upptäckterna av de tre forskarna inte bara har gett ny bild av cellens maskineri utan även stimulerat till utveckling av nya behandlingsmöjligheter när det gäller flera sjukdomar.

Nobelpristagarna:

Elizabeth H. Blackburn är australiensisk och amerikansk medborgare. Hon är född 1948 i Hobart, Tasmanien, Australien, studerade vid University of Melbourne, disputerade 1975 vid University of Cambridge, England, och forskade sedan vid Yale University, New Haven, USA. Under 1980-talet var hon forskare vid University of California, Berkeley, och sedan 1990 är hon professor i biologi och fysiologi vid University of California, San Francisco.

Carol W. Greider är amerikansk medborgare. Hon är född 1961 i San Diego, Kalifornien, USA, och fick sin utbildning vid University of California, i Santa Barbara och i Berkeley, där hon disputerade 1987 med Blackburn som handledare. Efter forskningsarbete vid Cold Spring Harbor Laboratory i New York blev hon 1997 professor vid institutionen för molekylärbiologi och genetik, Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore.

Jack W. Szostak är amerikansk medborgare. Han föddes 1952 i London, England, och växte upp i Kanada. Han är utbildad vid McGill University i Montreal och disputerade vid Cornell University i Ithaca, New York 1977. Sedan 1979 är han verksam vid Harvard Medical School, där han numera är professor i genetik vid Massachusetts General Hospital i Boston. Han är även knuten till Howard Hughes Medical Institute.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer