Krisläge för innovation inom EU

2010-10-06 12:35  

I dag presenterar EU-kommissionen ett helt paket av åtgärder för att få fart på innovationer inom EU. Den ansvariga kommissionären talar om en nödsituation.

År 2007 stod USA och Europa för 31 procent var av alla patentansökningar till den internationella patentorganisationen PCT. Men år 2020 kommer 55 procent av patentansökningarna att komma från de fem asiatiska länderna Kina, Japan, Sydkorea, Singapore och Taiwan. Europa kommer bara att stå för 18 procent och USA för 15 procent.

Den här typen av statistik har fått EU kommissionen att sjösätta ett helt paket av åtgärder för att få fart på innovationerna inom EU.

- Samtidigt som vi nu är på väg ut ur krisen och måste kämpa med en hård global konkurrens står vi inför en innovationskris. Om vi inte omvandlar EU till en innovationsunion kommer våra ekonomier att vissna bort och idéer och förmågor att gå förlorade, säger forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn i ett pressuttalande.

Europa har länge kämpat med målet att 3 procent av Europas BNP ska gå till forskning och utveckling. Även om Sverige och Finland klarar detta mål med råge så ser det värre ut för Europa som helhet. I genomsnitt ligger FoUn strax under 2 procent.

Men nu tar alltså EU kommissionen nya tag och en viktig del av det som EU nu kallar ”Innovationsunionen” är att nå målet på 3 procent till 2020.  Om det nås tror EU att det leder till 3,7 miljoner nya jobb i Europa.

Framförallt är det europeiska företag som ska stimuleras till att satsa mer på forskning och utveckling. Därför vill EU bland annat satsa mer på gränsöverskridande riskkapital inom Europeiska investeringsbankens program.

Inom angelägna områden som energi och ”smarta” städer ska särskilda partnerskap bildas. Målet är att forskning och företag inom Europa ska bli ledande på dessa områden och att det ska bildas nya företag.

Det första partnerskapet om åldrande befolkning bildas på prov efter årsskiftet. Genom nya mediciner, bättre vård och nya innovativa produkter hoppas EU-kommissionen att Europas medborgare ska få ytterligare två friska år till 2020.

För att nå alla mål räknar EU med att det krävs 1 miljon nya forskare i Europa under de närmaste tio åren. Det ska därför bli mer attraktivt för forskare även från andra håll i världen att komma till Europa. Rörligheten för forskare ska stimuleras och bland annat ska EU göra det enklare att överföra pensionsrättigheter för forskare som flyttar mellan olika EU-länder.

Den eviga frågan om ett gemensamt EU-patent ses också som en viktig ingrediens för att minska kostnaderna för innovativa europeiska företag. Där lovar kommissionen komma med nya förslag under nästa år för att föra frågan framåt.

Långsam standardisering ses också som ett hinder för att nya innovativa produkter snabbt ska nå marknaden. Även på detta område kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning under 2011.

EU-kommissionen vill också uppmana medlemsländerna att avsätta särskilda budgetmedel för innovativa offentliga upphandlingar.

I Sverige har den frågan redan utretts. För drygt en månad sedan la den så kallade innovationsupphandlingsutredningen fram förslag för att göra offentlig upphandling mer innovationsvänlig.

Flaggskepp

”Innovationsunionen” är ett av sju så kallade flaggskepp i EUs strategi för ekonomisk tillväxt fram till 2020.

Läs mer: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Marie Alpman

Mer om: Patent Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer