Kemikalie hos gravida kan försena barns språk

2018-10-31 08:33  
Foto: Christine Olsson / TT

Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk, enligt två parallella studier.

Exponering för ftalater, farliga kemikalier, tidigt under mammans graviditet kan försena barnets språkutveckling, enligt två nya parallella studier från Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Ftalater har använts som mjukgörare i plast, och finns fortfarande överallt runtomkring oss i vardagen trots att industrin inte längre säger sig använda ämnena. Några exempel är plastgolv av PVC och elkablar. Prylarna med ftalater i har lång livslängd.

Läs mer: Oro för kolpartiklar i gravidas moderkakor

Nu har forskare hittat ett statistiskt samband mellan förhöjd exponering hos gravida och försenad språkutveckling hos barnen. Två parallella studier har gjorts, i Karlstad och i New York, med 963 respektive 370 kvinnor. Båda visar samma nedslående resultat, trots att barnen och mammorna lever under helt skilda förhållanden i olika världsdelar.

Tog prover i tionde veckan

– Vi tog prover från blod och urin på mammorna när de var gravida i tionde veckan. När barnen som föddes sedan var två och ett halvt år undersöktes språkutvecklingen, berättar Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Det visade sig att de barn vars mammor haft högre halter av ftalater i sina kroppar tidigt under graviditeten var sena i sitt språk.

– Barnen till mammorna med högre exponering löpte 30 procents högre risk för språkförsening. De undersökningar som görs mäter hur många ord barnen använder då de är två och ett halvt år. Om de använde färre än 50 ord har de klassats som försenade i sin språkutveckling.

Studierna fick samma resultat

Det är förvånande att samma resultat uppmätts både i New York och i Karlstad, förklarar han.

– Vi ser precis samma mönster.

Sambandet mellan barnens sena språkutveckling och kemikalierna är statistiskt säkert, förklarar han. Forskningen syftar till att undersöka hur kemikalier påverkar oss som foster, och vilka skeden under graviditeten som är känsligast, berättar han.

Läs mer: Mammors hjärnor kan föryngras vid barnafödsel

Liknande studier har gjorts tidigare, och resultaten har också pekat på sambandet mellan ftalater och neurokognitiv utveckling.

– Men vi har gjort mätningarna tidigast i graviditeten i våra studier, det är för att svenska mammor kommer så tidigt till mödravården.

Barnen som ingick i undersökningen har nu hunnit bli 8-10 år.

– Vi tittar nu på om de kunnat ta igen förseningen i sin språkutveckling, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Mer om: Graviditet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer