Industrin oroad över brist på ai-kompetens

2019-09-24 16:03  
Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA. Foto: Elin & Martin Vinger Elliot

Vad har batteriteknik, elektrifiering, robotik och artificiell intelligens gemensamt? De är alla områden som svenska FoU-intensiva bolag anser att det saknas kompetens inom, enligt en ny rapport från IVA.

Bristen på kompetens inom artificiell intelligens (ai) lyfts av svenska industriföretag fram som ett hot mot framtida konkurrenskraft. Samma sak, om än inte i lika stor utsträckning, gäller områden som batteriteknik, elektrifiering och robotik.

Det visar en ny undersökning gjord av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kallad Näringslivets FoU-investeringar 2019. 100 FoU-intensiva företag gavs möjlighet att svara på en enkät. 48 svarade, främst större bolag inklusive Ericsson, Volvo Cars, Saab, Scania och Astra Zeneca.

Kompetensbehovet förändras snabbt

– Sverige har ett bra utbildningssystem generellt sett. Men problemet är att kompetensbehovet förändras så snabbt. Gällande artificiell intelligens har det gått fort, säger Martin Wikström, chef för forsknings- och utbildningspolitik på IVA.

På frågan hur svenska utbildningar snabbare ska kunna svara upp mot förändrade kompetensbehov har han dock inget tydligt svar.

– Det är en besvärlig fråga. Självklart måste utbildningssystemet hålla en hög kvalitet och lyssna på vad näringslivet behöver. Jag säger inte att det inte gör det – men det kan vara värt att titta noggrannare på, säger han.

Rapporten görs för första gången i år och är tänkt att varje år ta fram ett sorts index som visar hur det står till med investeringsklimatet i landet. Eftersom den inte tidigare utförts finns det denna gång inga historiska data att jämföra med.

Kompetens viktigaste faktorn

Några av slutsatserna:

  • Fyra av tio företag uppger att det generellt är svårt eller mycket svårt att rekrytera FoU-personal i Sverige. Drygt en tredjedel svarar att det har blivit svårare eller mycket svårare jämfört med för fem år sedan.
     
  • Tillgången på kompetens är den allra viktigaste faktorn (4,6 av 5) för var företagen väljer att förlägga sin FoU. Men kompetenstillgången i Sverige lever inte upp till industrins krav. I genomsnitt får den 3,7 av 5 i betyg.
     
  • Skatter (2,6 av 5), utbildningssystemet (3,6 av 5), och möjligheterna att rekrytera från utlandet (3,1 av 5) är också faktorer där Sverige får förhållandevis låga betyg i förhållande till hur viktiga de anses vara för företagen.
     
  • Områden som får bättre betyg jämfört med hur viktiga de anses vara är till exempel möjligheten till samverkan med högskolor och forskning (4,1) samt ett stabilt juridiskt system (4,4).

156 miljarder FoU-kronor investerade

Under 2017 investerades närmare 156 miljarder i FoU i hela landet (det vill säga inte bara av företag utan även högskolor och offentlig sektor). Siffran innebar en ökning med knappt 13 miljarder jämfört med förra gången SCB undersökte saken, det vill säga 2015. Företagssektorn stod för det mesta av ökningen, 11,8 miljarder.

– Tittar vi på absoluta tal har FoU-investeringar ökat kontinuerligt senaste åren. Men som andel av BNP har det inte varit lika muntert. I den senaste SCB-undersökningen tog det ett skutt uppåt men innan dess har det harvat kring 2,2–2,5 procent inom företagssektorn. Det gäller att se det som något som håller i, säger Martin Wikström.

Fakta: IVA och Näringslivets FoU-investeringar

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som ska främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Rapporten Näringslivets FoU-investeringar syftar till att skapa en barometer som går att följa år för år. Den genomförs av IVA och är finansierad av Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Rise, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och Skogsindustrierna.

Barometern ska publiceras årligen i minst tio år och görs för första gången i år.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer