Häng med på 19 år av svensk FoU

2012-05-23 07:00  

"Forskningen blir kvar i Sverige". Det deklarerade Astra vid sammanslagningen vid brittiska Zeneca 1998. Men nu - tolv år senare stängs anläggningarna både i Lund och Södertälje. I 19 år har Ny Teknik granskat storföretagens satsningar på forskning och utveckling, FoU. Här kommer en sammanfattning.

1993 Ericsson ökar mest av alla

Året kännetecknas av en försiktig återhämtning efter lågkonjunkturen. Företagen som satsar mest på FoU är ABB, Ericsson och Volvo. Därefter kommer de båda läkemedelsbolagen Astra och Pharmacia - som vid denna tid är svenska - med en FoU på drygt tre miljarder kronor vardera.

Som andel av omsättningen ligger Ericsson etta med en FoU-andel på 17 procent. Ericsson är också det företag som ökar sin FoU mest. Det viktigaste forskningsområde är fortfarande AXE-systemet men bland nysatsningarna märks till exempel bredbandstekniken ATM. Verksamheten inom mobiltelefoni växer också snabbt.

1994 Stark ökning av FoU:n

Företagen ökar sin FoU rejält och Ericsson är återigen det företag som ökar mest. Ericsson är redan nu Sveriges viktigaste FoU-företag med 65 procent av satsningarna på hemmaplan.

Pharmacia gör en stor satsning på cancerområdet och är också en viktig FoU-spelare. Merparten av de 3 300 FoU-anställda hos Pharmacia finns i Sverige.

Ett företag med starka svenska ingenjörstraditioner - Saab-Scania - är på väg att delas upp. Hos Saab dominerar utvecklingen av JAS, men även vidareutvecklingen av trafikflygplanet Saab 2000 drar utvecklingsresurser.

1995 JAS för Saab till toppen

Detta blir ett år då delar av FoU-kartan ritas om. Efter uppdelningen av Saab-Scania kan ingen hota det nya Saab när det gäller satsningar på forskning och utveckling i procent av omsättningen.

Pharmacia har gått samman med amerikanska Upjohn vilket leder till neddragningar inom FoU. Det nya gemensamma bolaget har en FoU som ligger 7 procent lägre än de två separata bolagen hade året innan.

Celsius bryter ut den civila IT-verksamheten i ett nytt bolag, Enator.

Volvo gör en storsatsning på att förnya sitt personbilsprogram och ökar FoU:n med drygt 50 procent. Även Astra ökar sina forskningsinsatser och har vid denna tid 2500 forskare i Sverige.

Ericsson avbryter å sin sida mångmiljardsatsningen på ATM.

- Vad som hände var att näten nu byggs annorlunda än vad nätoperatörerna trodde i början av 1990-talet, säger Ericssons tekniska direktör Håkan Jansson.

Mobiltelefonin dominerar nu helt hos Ericsson. Årets nya lur har både inbyggd väckarklocka och miniräknare.

1996 Oväntat ryck av SCA

Jas-projektet håller Saab kvar i toppen som Sveriges mest FoU-intensiva företag. En överraskning är att SCA ökar sin FoU kraftigt. Bolaget ökar också patenteringen och lämnar in 66 patentansökningar.

Astra fortsätter att öka sin FoU och jagar en efterföljare till magsårsmedicinen Losec som står för hälften av Astras omsättning.

1997 Pharmacia monterar ner

Saab lägger ner trafikflygplanet Saab 2000. Hos Pharmacia & Upjohn monteras forskningen i Sverige ner. Endast 650 av de 5000 anställda inom FoU finns kvar i Sverige.

Mätt i antal anställda har Ericsson störst FoU i Sverige med 8000. Ett viktigt framtidsprojekt har nu seglat upp, utvecklingen av tredje generationens mobiltelefonisystem enligt den nya WCDMA-standarden.

1998 Astra går ihop med Zeneca

En utredning från Nutek visar att storföretagen ökar sin FoU snabbare utomlands än i Sverige. Men Astra deklarerar att forskningen ska ligga kvar i Sverige även efter samgåendet med brittiska Zeneca.

Ericsson går för första gången förbi ABB när det gäller total forskningsbudget.

-Vi står inför en helt ny generation nätlösningar baserade på internet, säger Ericssons tekniska direktör Jan Uddenfeldt.

Saab har fortfarande störst FoU i procent av omsättningen med 25 procent.

Totalt ökar FoUn med tio procent hos de 20 företag på Ny Tekniks årliga FoU-lista som fått en ansiktslyftning och utökats med fler företag. Nya är affärssystemsföretagen IFS, Intentia och IBS samt antenntillverkaren Allgon som alla satsar en stor del av omsättningen på FoU.

Åtstramningar inom försvaret gör att Celsius minskar sin Fou med 18 procent.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article261158.ece

1999 IT-yra råder

De 20 mest FoU-intensiva företagen ökar sin FoU med 15 procent. Affärssystemsföretaget IFS i Linköping ökar sin FoU mest av alla. Ericsson fortsätter också att öka FoU:n under IT-yran som råder. Men Saab satsar mest i procent av omsättningen –för femte året i rad.

Storaffärerna fortsätter. Pharmacia slås samman med Monsanto och Volvo säljer personbilsrörelsen till Ford.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article271321.ece

2000 Ericsson rekordgasar

Ericsson ökar sin FoU med 41 procent till 39,9 miljarder kronor. Samtidigt gör lastbilstillverkaren Scania ett ryck och ökar sin FoU med 30 procent efter den misslyckade Volvo-affären. Framförallt är det utvecklingen av nya miljövanliga dieselmotorer som slukar större FoU-resurser. Scania gör också prov med en ny typ av motor, HCCI.

Efter att Celsius gått samman med Saab är det för första gången IFS som har högst Fou-andel med 22 procent.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article218950.ece

2001 Pharmacia försvinner

I början av året drar Ericssons tekniska direktör Jan Uddenfeldt i bromsen. FoU ingår i det besparingspaket på 20 miljarder som ledningen aviserar.

- Vi har en stor FoU organisation spridd över världen och nu ser vi över hur vi kan slimma den, säger Jan Uddenfeldt.

Pharmacia försvinner från FoU-ligan. Från att ha varit ett av Sveriges viktigaste forskande bolag har Pharmacia lagt ner i stort sett all forskning i Sverige, även om en del knoppats av till det nya bioteknikbolaget Biovitrum.

Än märks inte de sämre tiderna på företagens FoU-utgifter som ökade totalt sett med 14 procent under 2001. Största procentuella ökningen skedde hos Volvo, främst genom köpet av Renault V.I och Mack Trucks.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article224283.ece

2002 FoU:n rasar

För första gången på tio år minskar storföretagen sina satsningar på forskning och utveckling. På ett år minskar de tjugo mest FoU-intensiva företagen sin FoU med tio procent. Raset motsvarar 10 miljarder kronor.

Ericsson står som väntat för de största neddragningarna och enligt flera uttalande kommer FoU:n hos Sveriges viktigaste FoU-företag att minska i telekomkrisens spår.

Astra Zeneca går emot strömmen och ökar sin FoU. Läkemedelskoncernen passerar också för första gången Ericsson räknat i pengar totalt.

Sverige tillhör de länder i världen som satsar mest på forskning och utveckling som andel av BNP. Men industrins kraftiga minskning hotar nu den svenska topplaceringen eftersom företagen står för närmare 80 procent av den totala FoU:n i Sverige.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article229405.ece

2003 Debatt om utvecklingsjobben

Nu rasar debatten om även utvecklingen är på väg att lämna Sverige. Först försvann produktionen till låglöneländer och nu undrar många om utvecklingsjobben står på tur. Ledningarna för Ericsson och ABB tillhör dem som vill satsa mer på sina FoU-centrum i Kina och Indien.

Det kraftiga raset bromsas upp tack vare att Astra Zeneca fortsätter att öka FoU:n. Det med ungefär lika mycket, drygt tre miljarder, som Ericsson backar. Även Saab minskar utvecklingskostnaderna och varslar 1000 personer av uppsägning. Majoriteten är utvecklingsingenjörer.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article235281.ece

2004 Ericsson drar ner

Trenden med minskad FoU håller i sig. Och det är Ericsson som drar ner siffrorna ordentligt med en bantning av FoU:n med drygt sex miljarder. Fordonsindustrin som vid sidan av telekom och läkemedel är Sveriges viktigaste FoU-ben, går å andra sidan som tåget. I jakten på nya storsäljare intensifierar Astra forskningen i tidiga skeden.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article241864.ece

2005 Ljusning

För första gången på fyra år ökar FoU:n med tre procent. Ericsson och Volvo drar hela lasset medan de senaste årens FoU-lok, Astra Zeneca backar.

För att komma med på listan måste företagen ha en omsättning på minst en miljard kronor och för första gången tar sig en nykomling in på listan - Det teknikintensiva Täby-företaget Micronic Laser Systems. För Micronic tog det 20 år att spränga miljardvallen: Fler uppstickare väntar i kulisserna.

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article256285.ece

2006 Tre nykomlingar stormar in

Nu märks högkonjunkturen på utvecklingsavdelningarna. Företagen i FoU-ligan ökar i genomsnitt sin FoU med 12 procent vilket är den största procentuella ökningen sedan 1999.

Tre nykomlingar tar sig in på listan. Snabbväxarna Biovitrum, Q-Med och Axis Communications tar plats bland forskningsgiganterna Ericsson, Saab och Astra Zeneca. För Q-Med i Uppsala tog det 12 år att nå en miljard kronor i omsättning. För Axis tog det 23.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article252420.ece

2007 Rekordår för industrin

Storföretagen går som tåget under högkonjunkturen och ökar också sina satsningar på forskning och utveckling med hela 17 procent i genomsnitt. Men den kraftiga ökningen förklaras till stor del av utländska förvärv.

Hela Astra Zenecas rekordökning av FoU:n med 8,5 miljarder kronor förklaras av köpet av det amerikanska bioteknikbolaget Medimmune.

Ericsson är det företag med överlägset flest FoU-anställda i Sverige, omkring 10 000, men andelen har legat ungefär konstant de senaste åren och var den framtida FoU:n placeras beror på var Ericsson gör förvärv enligt FoU-chefen Håkan Eriksson.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article77020.ece

2008 Nytt rekordår - men FoU-Sverige håller andan

De 20 mest FoU-intensiva företagen satsar tillsammans nästan 120 miljarder på sin framtid, en ökning med 8,3 miljarder jämfört med ett år tidigare.

Men fyra företag stod för nästan hela ökningen: Volvo, Scania, Sony Ericsson och Ericsson. Men företagen är dystra i sina framtidsprognoser. Få företag planerar någon expansion. Ett av undantagen är tillväxtföretaget Axis Communications i Lund.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article260818.ece

2009 Finanskrisen sänker FoU:n

Finanskrisen slår hårt mot forskningen och den minskar med i genomsnitt nio procent. Hårdast drabbad är fordonsindustrin där omsättningen rasar. Det får också till följd att Scania, Volvo, Autoliv och Haldex minskar sin FoU.

Även Ericsson och Sony Ericsson drar hårt i FoU-bromsen men hos Ericsson beror minskningen delvis på att verksamheten i ST Ericsson numera redovisas separat.

Astra Zeneca kommer med ett tungt besked: Forskningsanläggningen i Lund med 900 anställda, varav 750 forskare, läggs ner. Samtidigt ska hela koncernen slimma sin FoU vilket innebär att 1800 tjänster ska bort på fyra år.

Försvarskoncernen Saab går mot strömmen och ökar sin FoU med 679 miljoner. Enligt teknikchefen Pontus de Laval är huvudorsaken att Saab måste öka sina egna satsningar i takt med att det svenska försvaret och FMW minskar sina beställningar.

Även ABB ökar FoU:n.

- Vi kan inte sluta investera i forskning och utveckling om vi ska behålla vår position, säger Franz Schmaderer, forskningsdirektör på ABB Sverige.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article269247.ece

2010 Bättre konjunktur men FoU:n står och stampar

Hjulen snurrar åter i industrin efter finanskrisen men det har inte lett till några nysatsningar inom FoU:n som ökade med en ynka procent jämfört med krisåret 2009. Men siffrorna pekar åt olika håll. Ericsson, ABB och Scania gasar medan Sony Ericsson och Astra Zeneca forsätter att backa.

Under året minskar antalet forskare hos Astra Zeneca med 300 till 3700, bland annat till följd av nedläggningen i Lund. Därmed har 1300 forskartjänster försvunnit från läkemedelsbolagets svenska verksamhet sedan 2006.

Hos Sony Ericsson minskar FoU:n med 2,4 miljarder efter ett omfattande omstruktureringsprogram.

Den starka svenska kronan gör dock att FoU:n underskattas hos företag med stor verksamhet utanför Sverige. Det gäller till exempel AB Volvo och SKF.

Inför 2011 ser det dock ljusare ut. Majoriteten av Sveriges FoU-tunga bolag är på jakt efter nya ingenjörer till utvecklingsavdelningarna. Allra flest jagar Volvo Personvagnar som behöver 900 nya ingenjörer.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3157375.ece

2011 FoU:n ökar igen

Företagen har lämnat finanskrisen bakom sig och FoU:n ökar med drygt nio procent. Inte minst i årsredovisningarna från verkstadsföretagen förekommer ordet innovation allt oftare. SKF och ABB är exempel på företag som strategiskt satsar på att öka sin Fou i procent av omsättningen. Men mörka moln hopar sig över FoU-Sverige. Efter nedläggningen av forskningsanläggningen i Lund kommer nästa dråpslag från Astra Zeneca. Företaget lägger ner forskningen även i Södertälje vilket innebär att 1200 forskare förlorar jobbet.

Även Ericsson aviserar att FoU:n kommer att minska under 2012.

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3157375.ece

Marie Alpman

Mer om: Forskning FoU

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer