Fysiker fiskar efter unikt antikt bly

2010-05-06 08:15  
Italienska marinarkeologer har hittat blytackor från romartiden. Foto: Il Nuovo Saggiatore/Società Italiana di Fisica di Bologna.

Riktigt till sig blev de italienska fysiker som fick nys om ett gammal romerskt fartyg, lastat med sextio ton bly.

Jakten på den gäckande neutrinopartikeln stöter på stora problem. Ett är att skydda de superkänsliga mätinstrumenten från ovidkommande störningar. Det behövs inte mycket brus från omgivningen för att helt dölja de knappt märkbara spår som neutrinerna i bästa fall lämnar efter sig. Det räcker med svag radioaktiv strålning från de skärmburkar som skyddar instrumenten.

I mitten av Italien, djupt under berget Gran Sasso, finns just en sådan känslig neutrinofälla. För att stänga störningarna ute är instrumentet skyddat bakom tjocka väggar av bly. Väggarna skärmar bort alltifrån strålning från rymden till radioaktivitet i berget. Men till och med blyväggen innehåller radioaktivitet, visserligen ytterligt svag men tillräcklig för att störa mätningarna.

Nu har de italienska fysikerna tagit hjälp av de antika romarna som trafikerade farvattnen utanför Italiens kust för två tusen år sedan. Många fartyg förflyttade den romerska hären på dess fälttåg runt Medelhavet, medan andra transporterade livsviktiga förnödenheter mellan hamnarna.

Ett av de romerska fartygen, en 36 meter lång fraktskuta, seglade år 50 söderut längs Sardiniens kust. Ombord fanns två tusen blytackor, som var och en vägde 33 kilo. Blyet skulle användas till vattenrör, urnor, mynt och kulor till slungor. Men fartyget sjönk i sanden utanför Sardinien och hittades först för tjugo år sedan.

Gammalt bly var just det som kärnfysikerna i berget behövde, skriver physicsworld.com. De föreslog en deal med marinarkeologerna som gick ut på att hjälpa till med finansieringen av den arkeologiska undersökningen i utbyte mot ett par hundra blytackor.

Nu finns blytackorna under Gran Sasso, omgjorda till skärmplåtar för neutrinoexperimentet Cuore som ska fastställa den märkliga partikelns massa. Neutrinodetektorn består av 750 kilo tellurdioxid där neutrinernas konster ska kunna avslöjas och mätas.

Och blyet då. Jo, efter sina två tusen år på medelhavshavsbotten har nästan alla radioaktiva blyisotoper av modellen Pb-210 sönderfallit. Blytackorna har blivit av med nästan all radioaktivitet och består bara av stabilt Pb-207.

Färska blytackor innehåller påtagliga mängder Pb-210 som kommer från sönderfall av naturligt uran, U-238. I alla fall tillräckligt mycket för att sabotera upptäckten av de sällsamma neutrinerna.

Även amerikanska kärnfysiker använder gammalt bly i sina känsligaste experiment. Fysikerna bakom det Cuore-liknande Igex-experimentet hittade sitt bly på en spansk gallion som sjönk för 450 år sedan. Det gamla fartygets skrov var beklätt med bly.

Anders Wallerius

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer