Framtidens översvämningsskydd: Soffor, murar och trappor

2014-12-19 07:52  

Göteborg är hårt drabbat av översvämningar. Men murar, soffor och trappor är möjliga lösningar för att hålla göteborgarna torrskodda i framtiden, enligt konsultfirman Ramböll.

Göteborgs centrum är lågt beläget och ligger därför pyrt till när havsnivåerna väntas stiga i framtiden. För att skydda staden mot översvämning överväger kommunen att bygga två stora portar vid havets inlopp.

Men bygget av portarna blir dyrt och kommer inte att kunna genomföras förrän om många år. Fram till dess bedömer kommunen att det behövs någon form av skydd längs kanterna av Göta älv i centrala Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har därför gett Ramböll i uppdrag att titta närmare på några möjliga principlösningar.

Konsulterna redovisar flera alternativ som ska klara en havshöjning på fyra meter. Men i de flesta fall tycker de att endast skydd för en havshöjning på tre meter går att passa in i stadsbilden. Dessa kan sedan kompletteras med tillfälliga skydd som används vid extremväder.

I en översiktlig skiss visar Ramböllkonsulterna var i centrala Göteborg som de olika översvämningsskydden skulle kunna passa. Skissen är baserad på dagens stadsbild men tar inte hänsyn till den befintliga kajens eller släntens tekniska status.

Kostnaden för att bygga översvämningsskydden ligger mellan 15 000 och 115 000 kronor per meter. Någon totalkostnad för att skydda Göteborg med dessa alternativ har Ramböll inte räknat fram.

- För att ta fram en totalkostnad behöver man göra mer detaljerade undersökningar. Man behöver inventera kajerna och se om de klarar ytterligare belastning eller behöver förstärkas och dessutom se över totalstabiliteten för hela området, säger Tora Lindberg, projektledare på Ramböll.

Kommunen ser översvämningsskydd längs Göta älv som en möjlighet att skydda Göteborg mot översvämning tills de yttre havsportarna är på plats. Om portarna sedan byggs kommer älvkantsskydden att ge en dubbel säkerhet, samtidigt som de innebär att portarna inte behöver stängas lika ofta. Men några beslut om byggen av älvkantsskydden är ännu inte fattade.

- Detta är ett underlag för kommande detaljplaner i älvnära lägen, så det vävs successivt in i planeringen, säger Ulf Moback, landskapsarkitekt i Göteborgs stad.

Linda Nohrstedt

Mer om: Översvämning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer