FoU-ligan 2013: Mer om alla företagens utvecklingsprojekt

2013-05-16 07:30  
30 företag på FoU-listan 2013. Hela listan uppklickbar.

Läs mer om de 30 företagen.

Assa Abloy

Lås- och säkerhetsföretaget Assa Abloy driver flera utvecklingsprojekt inom hållbarhet. Ett exempel är att dörrar med förbättrad isolering och nya produkter för tätning. I kalla klimat kan därmed värmeläckaget i byggnader minska vilket sänker uppvärmningskostnaderna. I varma klimat minskar istället behovet av luftkonditionering. Företaget satsar även på att använda mer återvunnet material.

Autoliv

Ett hett område för bilsäkerhetsföretaget Autoliv är teknik som upptäcker om föraren är trött, distraherad eller påverkad av alkohol. I labbet finns prototypsystem som använder kameror för att avläsa hur föraren blinkar och om han eller hon tittar på vägen eller någon annanstans. Företaget utvecklar även en ny typ av alkolås som upptäcker alkohol i utandningsluften med hjälp av infrarött ljus, ir.

BAE Systems

Försvarskoncernen BAE Systems lyfter fram två viktiga FoU-projekt. Dels en helt ny fordonsplattform för stridsfordonet CV90, dels en så kallad signaturanpassning som ska göra stridsvagnar osynliga för ir-kameror och radar samtidigt som den visuella signaturen förändras. Företaget utvecklar även nya metoder för att simulera hur effektiva skydd mot minexplosioner är.

Electrolux

Vitvaruföretaget Electrolux lägger stor vikt på att sänka energiförbrukningen, bland annat för att klara nya EU- krav på energimärkning av dammsugare och andra hushållsapparater. Under fjolåret startade företaget även sitt första innovations jam där 7 000 medarbetare bidrog med tusentals idéer under ett dygn. Tre av de bästa idéerna ska nu vidareutvecklas. Vad idéerna handlar om? Det är hemligt.

GE Healthcare

Medicinteknikbolaget GE Healthcare utvecklar nya tekniker för att sänka kostnader och öka kvaliteten i läkemedel som tas fram biologiskt, såsom vacciner, insulin och antikroppar. Ett exempel är ett helt nytt sätt att rena vacciner.

Fjolårets viktigaste händelse var lanseringen av fabriksmodulen Kubio för att producera antikroppar som bland annat används för att behandla cancer. Tekniken gör det enklare, snabbare och billigare att komma igång med produktionen jämfört med att bygga en traditionell fabrik.

Siemens

Siemens finns på flera orter i Sverige, och flest FoU-anställda finns på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Det viktigaste projektet på sistone är utveckling och test av företagets nya gasturbin SGT 750.

Akzo Nobel

Temperaturen var "bara" 120 grader när asfalten lades i parkeringsgaraget i nya Friends Arena i Solna. Hemligheten är en ny tillsats från Akzo Nobel.

Kemiföretaget Akzo Nobel har utvecklat det nya tillsatsmedlet Rediset LQ som blandas i asfalt. Det ger en mer lättarbetad asfaltsmassa med bra vidhäftning mellan stenmaterial och bitumen vilket i sin tur innebär en mer beständig beläggning.

Asfalten kan läggas ut manuellt vid cirka 120 grader i stället för 140, vilket sparar energi. Beläggningspersonalen får dessutom en drägligare arbetsmiljö med mindre rökgaser. En av de första tillämpningarna i Sverige gjordes i parkeringsgaraget vid den nya nationalarenan Friends Arena i Solna.

Rediset är en av flera innovationer inom hållbarhet som företaget lyfter fram. Flera exempel är en mycket vattentålig epoxi som minskar bränsleförbrukningen i fartyg och en teknik som håller kvar fibrerna när man avlägsnar vatten vid produktion av papper.

SCA

Har patienten drabbats av urinvägsinfektion? Ett testkort i inkontinensskyddet hjälper till med diagnosen.

Inkontinensskydd är ett viktigt område för pappers- och hygienföretaget SCA, som vidareutvecklar produkterna på flera sätt. En ny innovation är Tena U-test, ett testkort som gör det enkelt att upptäcka om personer på sjukhus eller äldreboende har fått urinvägsinfektion.

Det lilla kortet placeras i ett rent inkontinensskydd, och när skyddet byts avläser personalen två fält på kortet. Färgen rosa visar på nitrit, lila innebär vita blodkroppar. Den tekniska utmaningen har varit att samla urinet i skyddet så att testsvaret inte påverkas av omgivningen

- Det har vi löst genom att skapa en kammare där urinet kapslas in direkt, säger Mattias Abrahamsson på SCA.

Metoden gör diagnostiseringen enklare för personalen och skonsammare för patienten jämfört med att behöva lämna urinprov, som kanske måste göras via kateter.

Volvo

Bränsleeffektivitet och säkerhet. Det är de två viktigaste områdena för lastbilskoncernen Volvos FoU. Det handlar om projekt för att förfina dagens dieselmotorteknik, vikt och aerodynamik, alternativa drivmedel samt hybrid- och elektriska fordon. Inom säkerhet utvecklas nya system som hjälp åt föraren.

Micronic Mydata

Under ett par års tid har Micronic Mydatas viktigaste projekt varit de så kallade LDI-projektet som resulterat i en ny typ av produktionsutrustning för tillverkning av avancerade substrat till elektronikindustrin. Marknaden har dock inte utvecklats så snabbt som Micronic Mydata hoppats. Nu styrs utvecklingsinsatserna om till framförallt ytmontering.

Bombardier

Sverige är ett viktigt centrum för forskning och utveckling för kanadensiska Bombardier. Här utvecklas driv- och styrsystem för bland annat nya kinesiska höghastighetståg. Även utvecklingen av signalsystem har bas i Sverige. Precis som för bilar och lastbilar är energieffektivitet viktigt i framtidens tåg. En viktig komponent är en därför en ny, permanentmagnetmotor som är mer effektiv men samtidigt mindre än traditionella induktionsmotorer.

Saab

Det överlägset största och viktigaste projektet inom försvarskoncernen Saab är utvecklingen av nästa generation av Gripen, den så kallade generation E. Det är ett system som sysselsätter anställda inom hela Saab. Utvecklingsbeställningen från FMV tidigare i år var därför viktig för företaget. Under året har även satsningar gjorts inom radar och sensorer.

ABB

Med högspänd likström, HVDC (High Voltage Direct Current), går det att överföra stora mängder elenergi över långa avstånd mer effektivt än med växelström. ABB satsar stora utvecklingsresurser för att ta fram ny utrustning och nya system för framtidens HVDC-nät. En nyckelkomponent är den nya, snabba DC-brytare som kraftjätten presenterade före jul. De nya näten kräver även kraftfulla omriktarstationer och högspända kablar.

Scania

Hos Scania kretsar mycket kring energieffektivitet och intelligenta fordon. Företaget arbetar också med att uppdatera modulsystemet. Genom samarbetet med Volkswagen har Scania fått tillgång till ytterligare kompetens inom till exempel hybridteknik. Nya FoU-chefen Harald Ludanek tillför nya perspektiv från personbilsindustrin.

Volvo Personvagnar

Volvo Personvagnar genomför ett gigantiskt investeringsprogram på totalt 73 miljarder kronor under fem år. Hälften av investeringarna sker i Sverige och huvuddelen går till FoU. De överlägset största och viktigaste projekten är utvecklingen av en ny plattform och ny familj av fyrcylindriga motorer. Första bilen på den nya plattformen blir nästa generations XC90.

IFS

Hantera kundorder, lager och ekonomi är typiska uppgifter för ett affärssystem. Giganterna på området är amerikanska Oracle och tyska SAP. Vid sidan av dessa tävlar Linköpingsföretaget IFS. Företaget fortsätter att utveckla den senaste versionen av affärssystemet som släpptes för ett år sedan. Under året kommer till exempel en serie appar för att sköta olika funktioner som tidsrapportering och attestering av fakturor i mobilen.

Astra Zeneca

Nedläggningen av forskningen i Södertälje innebär att antalet FoU-anställda i Sverige minskat kraftigt. Nu ligger i princip all FoU i Mölndal som samtidigt utsetts till ett av koncernens tre strategiska FoU-centrum. I Mölndal bedrivs forskning kring hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet.

HiQ

Konsultbolaget HiQ hjälper till exempel fordonstillverkare och dess underleverantörer att utveckla plattformar, system och tjänster för fordon inom områden som aktiv säkerhet och it i bilen.

Viktiga uppdragsgivare finns också i försvarsindustrin där HiQ till exempel utvecklar simulatorn för JAS 39 Gripen. Förutom med Saab arbetar man med kunder som BAE och FMV för att utveckla till exempel radarsystem. Sedan länge arbetar HiQ också med produktutveckling inom telekom.

Ericsson

Telekomföretaget Ericsson jobbar sedan tre år med 5g, nästa generations mobila nät som lanseras runt 2020. Andra viktiga utvecklingsprojekt är så kallade heterogena nät, molntjänster och programvarudefinierade nät, SDN. Bolaget har sin största utvecklingsenhet i Kista, därefter kommer enheten i Göteborg och Linköping.

Sony Mobile

Mobilföretaget Sony Mobil utvecklar programvaran för Sonys mobiler i Lund, medan hårdvaruutvecklingen har flyttat till Japan. Anläggningen i Lund spelar en central roll för hur Sony ska lyckas med den mobila satsningen, försäkrar det japanska företaget.

Alfa Laval

Verkstadsföretaget Alfa Laval utvecklar teknik för höghastighetsseparation för rening och återvinning av fartygsbränsle, som annars skulle hanteras som avfall. Företaget beskriver det som ”den största innovationen på många år inom höghastighetsseparation”. Största FoU-anläggningen i Sverige finns i Tuba, näst största i Lund.

Vattenfall

Kraftbolaget Vattenfall jobbar med teknik för smarta elnät tillsammans med ett antal företag, bland annat ABB. Det första pilotprojektet förläggs till Gotland och har stöd från Energimyndigheten. Vattenfall har 70 FoU-anställda i Sverige, varav 70 i Solna och 60 i Älvkarleby.

ST-Ericsson

ST- Ericsson ska läggas ned. Delar av bolaget går in i något av de två moderbolagen. Ericsson tar över utvecklingen och försäljningen av de tunna modemen, som till största delen tas fram i Lund. Mellan 400 och 600 av 1 300 anställda i Lund väntas förlora sina jobb.

Huawei

Kinesiska telekombolaget Huawei utvecklar multiantennsystem, så kallade Massive Mimo i Göteborg, och i Kista har ingenjörerna kört igång utvecklingen av nästa generations mobilnät 5g. Bolaget har även ett 25-tal utvecklare i Lund som utvecklar modem för mobila bredbandsprodukter.

Axis

It-bolaget Axis vill inte avslöja något av sina pågående utvecklingsprojekt. I stället exemplifierar man med sin nya nätverkskamera, Q60-C PTZ, som utvecklats för att klara klimat med temperaturer upp till 50 grader Celsius. Alla Axis 560 FoU-anställda finns i Lund.

Sandvik

Verkstadsbolaget Sandvik uppger att alla utvecklingsprojekt är hemliga. När Ny Teknik träffade företagets FoU-chef förra året nämnde han ett ”tänkbart exempel” på projekt: nya material för borrstål till gruvindustrin. Sandviks största FoU-verksamhet ligger i Sandviken.

Atlas Copco

Verkstadsföretaget Atlas Copco vill inte ge exempel på ett pågående utvecklingsprojekt, men berättar att man lagt ner en stor del av sin FoU på de energisnåla elektrisk gruvlastare och gruvtruckar, som nyligen lanserats.

ÅF

Konsultföretaget ÅF bedriver endast utveckling på uppdrag av kunder, och hänvisar till sekretessavtal. Men berättar att fordonsföretag som Volvo Trucks, Volvo Cars och Scania tillhör kunderna, liksom FMV, Electrolux och Bombarder. Flest anställda som jobbar med FoU-projekt finns i Stockholm. Som nummer två och tre kommer verksamheterna i Göteborg och Malmö.

Tieto

Konsultföretaget Tieto kan inte heller avslöja sina kunders FoU-uppdrag, men uppger att flera handlar om mobila applikationer. Störst FoU-verksamhet finns i Karlstad, därefter kommer Luleå, Umeå och Skellefteå.

SSAB

Stålföretaget SSAB utvecklar nästa generation höghållfasta stål till bilindustrin. Det stålet kombinerar extremt hög brottgräns med högt korrosionsskydd för att biltillverkarna ska kunna höja säkerheten men ändå sänka fordonsvikten. Störst FoU-verksamhet i Sverige finns i Borlänge. Därefter kommer Oxelösund, Luleå och Stockholm.

Marie Alpman

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer