Forskare uppmuntrar fler prov med ljus i örat

2013-12-12 09:08  

Den forskare som lett den enda oberoende studien av ljusterapi via örat är kritisk till att ljuslurar säljs. Men hon uppmuntrar fortsatt forskning kring belysning av hjärnan och hoppas att det kan leda till nya behandlingsmetoder.

Ny Teknik rapporterade på onsdagen att flera forskare ifrågasätter ljuslurarna som säljs av det finska företaget Valkee. Lurarna som nu marknadsförs i Sverige sägs kunna dämpa nedstämdhet och ångestsymptom.

Huvudförfattaren av den oberoende studie Ny Teknik tog upp, Vivien Bromundt vid Centre for Chronobiology i Basel, kommenterar nu tekniken.

Hon diskuterar bland annat kopplingen mellan dygnsrytm och hormonet melatonin som enligt studien inte påverkas av ljuslurarna. Som Ny Teknik rapporterat bemöter Valkee studiens resultat med att lurarna inte fokuserar på dygnsrytm utan på att påverka humör via så kallade monoaminer som serotonin, dopamin och noradrenalin.

– Vi tvivlar på att ljus som inte går via ögat har en inverkan på humöret, bortsett från placeboeffekter, eftersom studier har visat att humör är relaterat till de effekter som ljus har på kroppens dygnsrytm. Det behövs mer forskning för att undersöka om andra system, exempelvis monoaminsystemen, påverkas av ljus via hörselgången.

Vivien Bromundt påpekar också att ljus via hörselgången kan sakna effekt på monoaminerna eftersom dessa höjer vakenheten, och hennes studie visat att ljuslurarna inte minskar reaktionstiden hos människor, vilket däremot ljus via ögat gör.

Valkee baserar sina ljuslurar på upptäckten att opsiner, de ljuskänsliga proteiner som finns i näthinnan, också finns i hela hjärnan. Vivien Bromundt anser dock inte att man säkert vet att opsinerna i hjärnan kan påverkas av ljus via örat.

– Det finns ännu inga vetenskapliga bevis för att opsiner i mänsklig hjärnvävnad kan omvandla ljus via hörselgången till signalering i nervceller på det sättet som vi känner till från melanopsin i näthinnans ganglieceller, som tydligt reagerar på ljus via ögat.

Hon bekräftar dock att opsiner finns i hjärnan och skulle vilja se mer forskning på området, i hopp om att hitta nya behandlingsmetoder mot exempelvis nedstämdhet.

– Det finns opsiner i hjärnvävnad på däggdjur och människor och jag uppmuntrar starkt ytterligare studier för att undersöka om de kan omvandla ljus i allmänhet till nervsignalering. Och om de skulle göra det, hur ljus i så fall kan användas och vilken typ av ljus – intensitet, våglängd, varaktighet etcetera – som behövs för att producera en nervsignal.

– Det finns alltid en chans att upptäcka andra tänkbara effekter. Sådana upptäckter skulle vara ännu bättre om de kunde leda till alternativa behandlingar av humörstörningar. Men jag tycker inte att man ska lova att en apparat ger lindring för personer som lider av humörstörningar, om den inte är ordentligt testad, tillägger Vivien Bromundt.

Forskaren Vivien Bromundts hela kommentar

"There is no scientific proof so far that opsins found in human brain tissues have the capacity to convert light via the ear canal into neuronal signaling as we know from melanopsin in retinal ganglion cells which clearly reacts on ocular light. We could show that light via the ear canal had no acute effect on the circadian physiology, i.e. the darkhormone melatonin as the most common phase marker for the internal pacemaker. It may also not have any effect on wake-promoting monoamine systems, since we did not observe any subjective alerting effect or faster reaction times."

"Circadian rhythm sleep disorders arise by an alteration of the internal circadian timing system or by a misalignment between endogenous circadian rhythms and the 24-hour light-dark cycle resulting  in insomnia and/or excessive daytime sleepiness, impairment of cognitive functioning and bad mood. These disorders are mainly treated with exactly timed bright light exposure to shift and synchronise circadian rhythms. Valkee focused on that in spring 2012, when Finnair tested the device in their travelers to beat jet lag, a misalignment of endogenous rhythms and the 24-h environmental time. We have not seen any report of the outcome of this study so far. Our results suggest that the Valkee device is inappropriate for this kind of treatment. We consider our results as important information to therapists and physicians in sleep medicine to prevent misleading of patients whose circadian rhythm sleep disorders get treated with bright light. We also doubt that extraocular light has an influence on mood (apart from placebo effects), since studies have shown that mood is related to the light effects on the circadian system. More research is needed to investigate whether other pathways such as the monoamine systems are affected by light via the ear canal."

Ny Teknik: If the effects claimed by Valkee are not real, could there still be other possible effects to discover, based on the presence of opsins in brain tissue, which ultimately after thorough studies could lead to alternative treatments  for various mood disorders?

"There are opsins present in mammalian and human brain tissues and I highly encourage further studies to investigate whether those have the capacity to convert light (in general) into neuronal signaling. And if they would do so, how can  light be applied and what kind of light (intensity, wavelength, duration, etc.) is needed to produce a neuronal signal? It would also be good to investigate, how much light exposed via the ear canal actually reaches the brain tissues. Many other questions arise and I would highly appreciate if they would be investigated, i.e. can warming up the ear canals/area by the light source have any (adverse) effects on health."

"There is always a chance to discover other possible effects. Such discoveries would be even better  if they could lead to alternative treatments of mood disorders. But I think one should not promise that a device brings alleviation to people suffering from mood disorders if it is not thoroughly tested."

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer