Fikagäng bakom nytt innovationsprogram

2016-05-27 17:51  

Regeringen lanserar ett nytt strategiskt samverkansprogram i fem delar i samband med Innovationsrådets nästa möte 1 juni. En gäller framtidens transporter.

Onsdagen den 1 juni har statsministerns Innovationsråd sitt nästa möte, det sjätte i ordningen. Då ska bland andra serieentreprenören Jane Walerud ge Stefan Löfven förslag på vad som krävs för att förbättra förutsättningarna för startuper.

Rådet kommer också att fortsätta diskussionen om den kommande forsknings- och innovationspropositionen. I samband med mötet ska regeringen även lansera sitt strategiska samverkansprogram i fem delar.

– Det är ett helt nytt program, som är tänkt att samfinansieras av stat och näringsliv. Huvudsyftet är att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft, säger Wille Birksten, huvudsekreterare i Innovationsrådet.

De tidigare branschprogrammen har kritiserats för att inte tillräckligt ha utnyttjat synergieffekterna mellan olika branscher, akademi och offentlig sektor.

– Vi återanvänder nu det som fungerat bra i de tidigare programmen, men det här blir en uppdaterad version, säger Wille Birksten, utan att vilja precisera sig.

Innovationsrådet har pekat ut tre områden som är viktiga för att lösa framtida utmaningar. Det är digitalisering, miljö- och klimatteknik samt ”life science”.

Rådets arbetsmetoder har ifrågasatts av oppositionen ända sedan Stefan Löfven presenterade sitt förslag för fyra år sedan.

”Fika med Löfven”, som de politiska motståndarna kallat Innovationsrådet, har också kritiserats för att inte föra några protokoll. Men någon ändring är inte planerad.

– Nej, det är ett medvetet val och en lärdom vi dragit från tidigare gånger. Nu hoppas vi slippa redovisa intetsägande förslag av typen ”Öka rörligheten mellan akademi och näringsliv” som vi har sett många gånger de senaste 20 åren, säger Wille Birksten.

Han refererar till tidigare oljekommission och globaliseringskommission, där mötena protokollfördes. Då skulle alla enas, och därför blev förslagen rätt urvattnade, menar Birksten.

– Nu tar politikerna helt ansvar för förslagen, och medlemmarna sav Innovationsrådet är just rådgivande, argumenterar Wille Birksten.

Men Innovationsrådet förefaller till sist ha insett att omvärlden vill ha mer insyn och överväger att presentera en summering av arbetet i höst.

De ledamöter i Innovationsrådet som Ny Teknik talat med är nöjda med arbetssättet. Alla deltar aktivt i diskussionerna, och Ericssonchefen Hans Vestberg talar inte bara om sin hjärtefråga digitalisering, utan engagerar sig i andra ämnen.

– Och statsminister Stefan Löfven har varit ordförande på samtliga möten. Han har inte ens avvikit för att ta ett telefonsamtal, trots att mötena är på mellan fem och sju timmar långa, berättar en i rådet.

Även övriga medlemmar har bra närvaro.

– Nästan alla har varit med varje gång, försäkrar Wille Birksten.

Men han har inte återkommit med en närvarolista.

Smartare transporter

Ett av regeringens fem nya samverkansprogram kallas ”Nästa generations resor och transporter”. Där ska näringsliv, offentlig sektor och akademi tillsammans jobba för ”smartare transporter och resurseffektiva fordon”.

Ambitionen är att elektrifieringen ska påskyndas, och gods flyttas från väg till järnväg och sjöfart. Med ökad satsning på digitalisering ska transporterna effektiviseras och klimatpåverkan minska.

Ledamöter i fikagänget

 • Magdalena Andersson – finansminister.
 • Ola Asplund – IF Metall.
 • Mikael Damberg – närings- och innovationsminister.
 • Mengmeng Du – styrelseledamot i Skandia och Qlio.
 • Charles Edquist – professor vid Centre for Innovation, LU.
 • Pam Fredman – Rektor vid Göteborgs universitet.
 • Helene Hellmark Knutsson – forskningsminister.
 • Darja Isaksson – grundare av Ziggy Creative Colony.
 • Stefan Löfven – statsminister.
 • Johan Rockström – professor i miljövetenskap, SU.
 • Karl-Henrik Sundström – vd Stora Enso.
 • Hans Vestberg – vd Ericsson.
 • Jane Walerud – entreprenör.
 • Carola Öberg – Innovationsfabriken Gnosjöregionen.
 • Tidigare ingick klimat- och miljöminister Åsa Romson, som troligen ersätts i fikagänget av Isabella Lövin.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer