Europas ledare skär i EU:s forskningsbudget

2013-02-11 13:05  

Under de tuffa förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget satte EU:s ledare kniven i forskningsbudgeten. Jämfört med kommissionens förslag minskas den med 90 miljarder kronor. Men sista ordet är inte sagt.

Ledarna för EU:s 27 medlemsländer har enats om en ny långtidsbudget för åren 2014-2020. För första gången blev den nya långtidsbudgeten lägre än den föregående, minus tre procent.

Flera områden har fått stryka på foten jämfört med kommissionens förslag. Ett av dem är forskning och innovation där kommissionen hade föreslagit en budget på cirka 690 miljarder kronor (80 miljarder euro).

Så mycket pengar ville dock inte Europas ledare skjuta till. Resultatet efter budgetförhandlingen, som avslutades sent i fredags, blev att forskningen får cirka 600 miljarder kronor (70 miljarder euro).

Det betyder att det nya ramprogrammet, som döpts till Horizon 2020, måste skäras ner med närmare 90 miljarder kronor jämfört med de ursprungliga planerna.

Men sista ordet är inte sagt. Budgeten måste även godkännas av parlamentet. Där anser flera ledamöter att EU måste satsa mer på forskning och innovation för att Europa ska få fart på tillväxten och skapa nya jobb.

– Alla nedskärningar är till skada för satsningar på innovation, hållbar utveckling, forskning och arbetslösa ungdomar. Det är exakt där de slår. Är det här ansvarsfullt? Kan ni verkligen försvara det? sa till exempel parlamentsledamoten Rebecca Harms i en debatt i förra veckan om EU:s långtidsbudget.

Flera EU-ledare poängterar dock att forskningen nu får mer pengar jämfört med det nuvarande 7:e ramprogrammet.

-Samtidigt har pengarna inom 7:e ramprogrammet fördelats så mest pengar kommer i år. I praktiken blir det därför inte så stor skillnad när vi går över till Horizon, säger Dan Andrée, chef för Vinnovas Brysselkontor

Han anser att forskningen ändå klarat budgetförhandlingarna relativt helskinnat.

-Med tanke på utgångspunkten för förhandlingarna hade det kunnat bli värre. Det blir ändå en rejäl budget till forskning, även om den inte blev så stor som man hade hoppats, säger Dan Andrée.

Pengar till fusion och satelliter

I budgeten avsattes också pengar separat till tre stora vetenskapliga infrastruktursatsningar:

6,3 miljoner euro till satellitnavigeringssystemet Gallileo.

2,7 miljoner euro till fusionsreaktorn Iter.

3,8 miljarder euro för klimatsatellistsystemet GMES.

Detta är Horizon 2020

Horizon 2020 är ett nytt program som kommissionen ska ersätta de nuvarande ramprogrammen för forskning.

Horizon 2020 har fokus på tre delar:

1.Del I "Spetskompetens" (Excellent Science) - denna del ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.

2.Del II "Industriellt ledarskap" (Industrial leadership) - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies inom informations- och kommunikationsteknik, bioteknologi, nano, avancerade material, produktion och rymd.

3.Del III "Samhälleliga utmaningar"(Societal challenges) - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sex tematiska utmaningsområden pekas ut, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle.

Källa: Vinnova

Marie Alpman

Mer om: Forskning FoU

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer