Det krävs mer innovationer för att klara klimatet

2014-12-25 06:00  
Eva Jernbäcker.

Sverige måste satsa mer på forskning och innovation. I alla fall om vi vill uppnå långsiktiga klimatvisioner, anser Naturvårdsverket.

Mycket mer innovation och forskning behövs om Sverige ska uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Naturvårdsverket har tagit fram ett underlag på uppdrag av regeringen om vad som krävs för att klara målet.

En rad åtgärder måste till, bland annat måste Sverige satsa mer på forskning och innovation, konstaterar myndigheten.

– Vi måste det om vi vill vara de mest ambitiösa på området. På kort sikt kan vi nå våra mål utan ytterligare utveckling av teknik, men på längre sikt krävs desto mer. Och dessa satsningar behöver komma igång i närtid, säger Eva Jernbäcker, handläggare på Naturvårdsverket.

Sverige har flera klimatmål. Visionen om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050 hör till de mer långsiktiga.

Vad krävs mer specifikt inom forskning och innovation för att nå denna vision?

– Vi har kunnat se att det behövs ytterligare utveckling på en rad områden. Särskilt utvecklingen av teknik som minskar processutsläppen från basmaterialindustri. Det lyfte vi som ett eftersatt område, säger Eva Jernbäcker.

Varför är det viktigt att just Sverige forskar och tar fram ny miljöteknik?

– Det är en avvägning. Sverige kan inte satsa på alla områden med relevans för klimatutsläppen, men det kan samtidigt vara riskabelt att satsa snävt. Vårt förslag är en genomgång, med en detaljerad prioritering av klimatrelevanta områden som Sverige borde satsa extra på. Detta ska göras i samverkan med näringslivet.

Idag stödjer staten forskning och utveckling genom en rad instanser, bland annat Energimyndigheten.

– De senaste åren har vårt forskningsanslag legat på drygt 1,2 miljarder kronor per år. Av dessa går cirka 50–100 miljoner kronor till låneverksamhet för energiteknik, säger Mattias Eriksson, avdelningschef för tillväxtavdelningen på Energimyndigheten.

Är satsningarna på forskning och innovation tillräckliga för att nå Sveriges klimatmål?

– När vi stöttar små energiteknikbolag så finns det ofta ett större stödbehov än vad vi kan ge, för att de ska kunna gå in i en tillväxtfas. Därför har vi också, för regeringen, föreslagit en grön fond som ska komplettera våra lån. Detta är under utredning samtidigt som regeringen aviserat en ny inriktning för Fouriertransform mot miljöteknik, säger Mattias Eriksson.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer