Innovation

Danskar vill bli bättre än Gud

På Danmarks tekniska universitet i Köpenhamn försöker forskarna utföra fotosyntes bättre än naturen.

Publicerad

– Ett av våra projekt är att finna metoder för att producera bränsle direkt från solstrålning, säger Søren Dahl. Egentligen kan problemet reduceras till att kunna dissociera vatten till väte och syre vid låga temperaturer. Har man väl väte kan man sedan göra vilket bränsle som helst. Men det behövs en billig och effektiv katalysator för jobbet.

Det låter som det som sker i alla gröna växter, fotosyntesen?

– Ja, men fotosyntesen i växterna har mycket låg verkningsgrad, bara någon procent. Vi siktar på runt tio.

Va? Menar du att ni vill vara bättre än naturen? Bättre än Gud?

– Javisst, om du med Gud menar vad som sker i naturen. Fotosyntesen är inte alls så effektiv som många tror. Syret som skapas i processen är starkt reaktivt, och oxiderar sönder klorofyllet. Det gör att det går åt en mängd energi för att reparera trasiga molekyler. Hittar vi bara lämpliga katalysatorer i form av nanopartiklar kan vi skapa artificiella blad som gör jobbet betydligt effektivare än naturen.

PS: Nu är det inte bara i Danmark som man bedriver den här typen av forskning. Sedan 2006 har ”the Swedish Network for Solar Cells and Solar Fuel” stöd av Wallenbergstiftelsen och Energimyndigheten. Nätverket består av sex svenska partners, professorerna Licheng Sun och Lars Kloo, KTH, Björn Åkermark och Jan E. Bäckvall, SU, Anders Hagfeldt, UU, och Bo Albinsson, CTH, samt en kinesisk partner, State Key Laboratory for Synthesis, Dalian Technical University.