Borrprov på Gotland för svensk CO2-lagring

2014-09-08 15:27  

Ett par kilometerdjupa borrhål på Gotland ska ge svar på om bergarterna lämpar sig för framtida svensk koldioxidlagring.

Inom ramen för projektet Swedstore CO2 ska forskningsborren Riksriggen, som nyligen användes för borrkärnor i fjällkedjan, om något år utföra provborrningar på Gotland för att undersöka förutsättningarna för svensk framtida koldioxidlagring.

Större delen av Sverige anses olämpligt för sådan verksamhet, eftersom landets berggrund till största delen utgörs av kristallint urberg.

Men i Östersjön och på Gotland och Öland finns yngre sedimentära bergarter, som genom sin porositet skulle kunna vara möjliga koldioxidlager. Men för att fungera som koldioxidlager behöver det också finnas en s k Cap-rock, en takbergart som hindrar gasen från att sippra ut.

I den fas projektet befinner sig nu kan provborrningar på Gotland bli aktuella om något år, säger Jan-Erik Rosberg vid Lunds tekniska högskola.

Att man väljer att borra på land och inte till havs är en kostnadsfråga. Forskarna vill ha svar på de geologiska förutsättningarna. Någon lagring av CO2 är inte aktuell i denna fas.

Blir utfallet positivt kan man i en senare fas komma att testa lagring i liten skala, förutsett industrifinansiering.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, bland deltagarna finns även SGU, Vetenskapsrådet liksom universiteten i Luleå, Uppsala och Lund.

Håkan Abrahamson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt