Innovation

Blodets tjocklek kan mätas på minuten

Simple Simon
Simple Simon

Prover från patienter med för tjockt blod kan nu analyseras snabbt och enkelt. Biokemisten Mats Rånby har utvecklat ett instrument som på minuten ger svar på hur mycket blodförtunnande medel som bör ges åt patienten.

Publicerad

Mats Rånby driver företaget Zafena med sambon Marie Danielsson och sonen Xerxes. Foto Jeppe Gustafsson Blodförtunnare är farliga mediciner. En feldosering kan ge svåra biverkningar; för liten dos kan ge proppar och för stor kan orsaka inre blödningar. Årligen invalidiseras eller dör 300 behandlade patienter i Sverige på grund av blödningar. Samtidigt räddas 10 000 patienter tack vare behandlingen. Rätt dos, som kan variera från en halv till 10 tabletter om dagen, kräver noggrann mätning av hur lätt blodet levrar sig. I dag görs sådana PT-analyser (protrombin-tid) vid stora laboratorier. Simple Simon Nu finns ett batteridrivet minialternativ. Mats Rånby i Linköping har utvecklat Simple Simon för snabbare och enklare blodanalys. Ett stick i fingret, och cirka 90 sekunder senare är resultatet klart. - Den är väldigt användbar för vårdcentraler och mottagningar för Waran-patienter. Då kan man göra allting färdigt på en gång, säger Tomas Lindahl, laboratoriechef vid universitetssjukhuset i Linköping som stött utvecklingsarbetet. Den nya metoden använder de stora labbens våtkemi i liten skala. Men smarta tekniska lösningar har rationaliserat bort flera tids- och kostnadskrävande moment: * I stället för att centrifugera bort blodkropparna, som påverkar analysen, bestämmer Simple Simon halten blodkroppar i blodprovet och kompenserar för effekterna. * I stället för att hålla temperaturen konstant med en termostat, mäter Simple Simon temperaturen och justerar mätvärdet. * I stället för att labbpersonalen ska underhålla och kalibrera analysutrustningen, är Simple Simon ett komplett kalibrerat och kvalitetssäkrat paket. 90 000 svenskar behandlas med blodförtunnare, och deras PT-värden mäts varannan vecka. I Sverige görs drygt en miljon analyser årligen. Simple Simon kan göra dessa analyser både enklare och bättre, vilket sparar minst 20 årsarbeten bara i Sverige. Biokemisten och forskaren Mats Rånby har bildat företaget Zafena tillsammans med sambo och son för att göra affär på sin metod. Nu hoppas de sälja Simple Simon över världen; en marknad på många miljarder kronor. Första utrustningarna kan inom kort levereras på hemmaplan.