Äntligen! Europeiskt patent i hamn

2012-12-11 14:33  

Efter 30 års diskussioner har EU-parlamentet i dag klubbat igenom ett europeiskt patent. Lägre kostnader och mindre snåriga domstolsprocesser ska bli resultatet när det införs 2014.

Från och med den 1 januari 2014 ska det bli både enklare och billigare att söka patent och processa om patent i Europa. I dag tisdag röstade EU-parlamentet igenom ett paket av nya regler för ett gemensamt EU-patent.

-Många år av intensiva förhandlingar är nu slut. Jag är mycket glad att vi nu nått hela vägen fram till en överenskommelse, kommenterar handelsminister Ewa Björling i ett pressmeddelande.

I åtminstone 30 år har det förts diskussioner inom EU om ett gemensamt patent. Oenigheter mellan medlemsländerna, inte minst i språkfrågan, har dock gjort det omöjligt att ro ett gemensamt patent i hamn.

Under tiden har företag, organisationer och privatpersoner fått betala ett betydligt högre pris för att patentskydda sina idéer i Europa jämfört med i USA, Kina och Japan.

Enligt EU:s egna beräkningar kommer ett gemensamt EU-patent att sänka kostnaderna med upp till 80 procent för ett patent som söks i hela EU.

EU-patentet innebär att översättningskostnaderna sänks drastiskt. I stället för att som i dag översätta patentet till alla de språk som gäller i de länder där patentet ska gälla, så kommer det att räcka att lämna in en ansökan på engelska, tyska eller franska.

Även avgifterna blir lägre efter som det bara blir en avgift för att förnya patentet i hela EU i stället för som nu, en avgift i varje enskilt land.

Ett annat viktigt mål är att göra det enklare att driva patentärenden i domstol. Den som i dag vill överklaga ett patent som gäller i flera europeiska länder måste driva en process i varje enskilt land. Och trots att det rör sig om samma patent kan utfallet komma att skilja sig åt. Enligt EU pågår hundratals parallella tvister som rör samma patent i flera medlemsländer.

En viktig del i den nya lagstiftningen rör därför en gemensam patentdomstol. Den kommer att ha sitt säte i Paris men med filialer i London och München.

Placeringen av patentdomstolen har vid sidan av språkfrågan varit ett tvisteämne under alla år som EU-patentet tröskats i EU.

När det gäller språkfrågan så är Spanien och Italien fortfarande inte överrens med de övriga 25 medlemsländerna. De står utanför uppgörelsen och hotar med att driva frågan vidare till EU-domstolen.

Allra sista ordet är därmed inte sagt. Det som också återstår är att de 25 länder som står bakom det nya EU-patentet ska godkänna den nya lagstiftningen.

Går allt i lås ska det sedan kunna börja gälla den 1 januari 2014.

Marie Alpman

Mer om: EU-patent Patent

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer