Alzheimergåtan bakom galler

1999-04-08 14:12  
Ett tredimensionellt galler kanske kan hjälpa forskarna att lösa gåtan bakom Alzheimers sjukdom.
Gallret, som är resultatet av avancerade datorsimuleringar, åskådliggör hur proteinkedjorna veckas.
Ännu viktigare för forskarna är dock att få veta vad som händer när veckningen misslyckas.
Det tredimensionella gallret finns att beskåda hos datorforskaren Sorin Istrails på Sandia Institute i Albu-querque, New Mexico, USA.
Vad har då proteinkedjor med sjukdomar som Alzheimers att göra? Jo, proteiner har en mängd olika funktioner.
Bland annat påverkar de aktiviteter i både celler och organ. De kan liknas vid långa spiraler eller som ett veckat papper och om det går fel kan sjukdomar utvecklas.
 
Misslyckas veckningen kan den orsaka sjukdomar som Alzheimers eller Creutzfeldt-Jakobs sjukdom ("galna ko-sjukan"). De ofullständiga vecken kan också ge andnings- och rörelsehämmande tillstånd. Nu har Sorin Istrail gjort de första lyckade datorsimuleringarna, som visar hur det går till när ett protein stör ett annat i veckningsprocessen.
- Datorsimuleringarna ger den första ledtråden till hur man designar sekvenser av proteiner, som kan överleva den väsentliga men komplicerade veckningsprocessen, säger Sorin Istrail.
Ett 50-tal forskargrupper världen över har under årens lopp gjort datorsimuleringar av proteiner och kommit fram till att de veckar sig. Att de inte kommit vidare beror på att de enbart simulerat ett protein. Men det krävs två protein för att verkligheten ska kunna återges.
 
Efter miljontals försök upptäckte Istrail och hans forskarlag att en slumpvis längd och placering hos proteinmolekylernas subsekvenser är nödvändiga för att veckningsprocessen ska lyckas.
- Det protein som bryter mot dessa grundprinciper tenderar att gyttra ihop sig med andra proteiner till overksamma klumpar, säger Sorin Istrail.
Vid Alzheimers och andra proteinbaserade sjukdomar förenar sig en aminosyra från ett protein med en aminosyra i ett annat istället för att förena sig med någon i sin egen spiral.
 
Förutom komplexiteten i veckningsprocessen har bristen på datorkapacitet varit orsaken till att fors-karna hindrats i sitt arbete tills nu.
- Vårt nästa projekt är att använda vårt system för att hitta nyckeln till mekanismerna bakom Alzheimers, säger Sorin Istrail.

Marie Feuk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer