350 miljoner till framtidens fordon

2010-10-04 15:44  

El- och hybridfordon står i fokus när staten delar ut en ny omgång stöd till FoU inom fordonsindustrin. Totalt får 64 projekt dela på 350 miljoner kronor.

Flest stödprojekt, som också får mest pengar, hittar man inom delprogrammet energi och miljö, där 43 projekt får dela på 224 miljoner kronor.

Det handlar framför allt om satsningar på FoU inom ”electromobility”, det vill säga utveckling av koncept, teknologier och infrastruktur för fordon där framdrivning helt eller delvis sker med hjälp av el.

Pengarna delas ut inom programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.

- I år har efterfrågan på stöd varit extra stor eftersom vi just gått ur en lågkonjunktur där forskning och utveckling fått stryka på foten, säger Torbjörn Biding på Vinnova.

Förutom pengarna till FoU inom energi och miljö, delar FFI ut 83 miljoner kronor till 8 projekt inom delprogrammet Fordons- och trafiksäkerhet, 21 miljoner kronor till 4 projekt inom Transporteffektivitet, 7,3 miljoner kronor till 3 projekt inom Fordonsutveckling delar och 14 miljoner kronor till 6 projekt inom Produktions- och materialteknik.

Några av de projekt som finansieras den senaste omgången av FFI:

Slide In-teknikför kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon - Volvo Powertrain AB får 24 miljoner kronor för att, i samarbete med Scania, Bombardier, Volvo Car, Saab Automobile, Elways AB, Svenska Elvägar AB, Vattenfall och Trafikverket, utvärdera metoder för att överföra elektricitet mellan väg och fordon. Program: Energi och miljö.

Oförstörande testmetoder för produktion - KTH, i samarbete med bland annat Scania och Swerea, får 4,5 miljoner kronor för att testa metoder för oförstörande provning direkt vid produktionslinorna för att undersöka komponenterna utan att störa produktionsflödet. Dagens förstörande tester gör produkterna osäljbara, är dyra och kan dessutom ge felaktiga slutsatser eftersom bara vissa komponenter undersöks. Program: Hållbar produktionsteknik.

DUO2 – test av tyngre och längre lastbilar - Volvo Technology, i samarbete med flera leverantörsföretag, får 8,3 miljoner för att utveckla och testa olika fordonskombinationer (lastbil – kärra – kärra samt dragbil – semitrailer – dolly – semitrailer) och utföra fältprov i trafik mellan Göteborg och Malmö. Detta för att möjliggöra en radikal minskning av koldioxidutsläppen, genom tyngre och längre lastbilar, samt att på så sätt minska antalet körda lastbilskilometer. Program: Transporteffektivitet.

SI och PPC koncept för nya generationens HD motor med alkohol och metanbaserad gas som bränsle - Scania får 30 miljoner för att, tillsammans med brasilianska VSE (Vale Soluções em Energia), utveckla en ny generation alkohol- och gasmotor. Program: Energi och miljö.

Drowsy Driver - AB Volvo, Autoliv, Trafikverket, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VTI får 2,6 miljoner för nästa generations säkerhetssystem för hantering av förartrötthet. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

Non-hit Car and Truck - Volvo Personvagnar, AB Volvo, HiQ, Epsilon, Delphi/Mechel AB och Chalmers får 36,7 miljoner för att utveckla specialistkunskap inom fordonssäkerhet och hantering av kritiska trafiksituationer. Program: Fordons- och trafiksäkerhet.

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI är ett samverkansprogram mellan staten och den svenska fordonsindustrin. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav staten står för hälften. Sedan starten 2009 har 227 forskningsprojekt finansierats med sammanlagt 2,7 miljarder genom FFI

Energi och miljö – till exempel utveckling av elektriska drivlinor. Energimyndigheten är ansvarig för programmet.

Fordons- och trafiksäkerhet – hur man ska bygga säkrare bilar, med aktiva säkerhetssystem. Vägverket är ansvarigt.

Transporteffektivitet – hur man i framtiden ska bli bättre på att organisera transporter av människor och varor. Vinnova håller i programmet.

Fordonsutveckling - efterföljaren till ICT, fordons-IT, telematik och fordonselektronik. Vinnova håller i programmet.

Produktions- och materialteknik - efterföljaren till Mera-programmet, utveckling av ny produktionsteknik och nya material. Vinnova håller i programmet.

Jonas Hållén

Mer om: Elbilar FoU

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer