Innovation

Så fungerar KTHs virusvarnare

Liten sensor hittar elakt virus.
Liten sensor hittar elakt virus.

Orolig för vinterkräksjuka? En ny svensk sensor avslöjar snabbt den smittsamma magplågan.

Publicerad

Ett litet handhållet instrument som snabbt och säkert upptäcker smittämnen i luft. Det utvecklar en grupp forskare vid KTH, Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Målgruppen är i första hand sjukhus, vårdhem och dagis, verksamheter som skulle ha stor nytta av att snabbt få veta att vinterkräksjukan börjat härja.

- Då kan man vidta åtgärder och förhindra stora utbrott, säger Niklas Sandström, som är doktorand på institutionen för mikrosystemteknik på KTH.

Instrumentet samlar in luftpartiklar till en liten sensor med hjälp av en elektrostatisk luftpump. Den joniserar partiklarna, däribland virus, och skapar ett elektriskt fält som drar de laddade partiklarna till sensorns yta.

Där finns en kvartskristall med antikroppar som binder till de eftersökta viruspartiklarna.  När sensorn får napp så ändras kvartskristallens resonansfrekvens, vilket kan detekteras. Mätningen tar några få minuter.

Hittills har gruppen lyckats utveckla en fungerande luftpump plus en prototypsensor som detekterar virus i en vätska.

- Nu ska vi koppla ihop pumpen med sensorn så att vi kan detektera virus direkt från luften, säger Niklas Sandström.

När instrumentet kan vara färdigt och vad det då kan tänkas kosta vågar han inte sia om.

- Men målet är det ska bli billigt, säger han.

Tekniken skulle även kunna användas för att upptäcka andra typer av virus, som exempelvis svininfluensa. Man behöver då bara byta ut sensorns antikroppar.