Innovation

Smarta toaletten identifierar dig på ett mycket intimt sätt

Foto: James Strommer
Foto: James Strommer

Stanfords toalettstol kan upptäcka en rad sjukdomstillstånd genom att analysera urin och avföring. Systemet håller isär användarna genom att skanna deras anus.

Publicerad

Det har tagit 15 år för forskarna vid Stanford University att utveckla toaletten som kan skanna urin och avföring efter olika sjukdomsmarkörer. Rörelsedetektorer triggar ett antal verktyg för analysen, och totalt kan tio biomarkörer mätas. Exempelvis avslöjar urinprovet antalet vita blodkroppar.

Till detta filmas både det fasta och det flytande avträdet. Den insamlade datan processas av en algoritm som kan avgöra hälsotillståndet utifrån avföringens konsistens samt urinstrålens dynamik, bland annat flödets hastighet, mängd och strålens varaktighet. Den insamlade datan lagras automatiskt i en säker molnbaserad server.

Bland de sjukdomar som ska kunna upptäckas finns cancer i tarmsystemet och urologiska cancerformer. Stanford anser att toan kan vara intressant för personer som vet att de har ärftliga anlag för vissa åkommor, som prostatacancer eller nedsatt njurfunktion. Snarare än att skapa en komplett smart toastol är forskarnas tanke att bygga upp ett system som kan appliceras på olika typer av klosetter.

Det vore såklart något av en katastrof om olika människors analyser blandades ihop, och för att särskilja på användarna valde man först att sätta en fingeravtrycksläsare på spolknappen. Men toaletternas funktioner varierar och vissa spolar spontant. Därför valde Stanford att istället installera en liten kamera som kan identifiera brukarna genom att läsa av deras anus.

Nu är pilotstudien med 21 deltagare avslutad och resultaten är publicerade i Nature Biomedical Engineering. Hur ställer sig då allmänheten till konceptet med den smarta toaletten? I en enkät med 300 personer var det bara 15 procent som uppgav att de var mycket bekväma med konceptet. 37 procent var något bekväma.

Det lämnar nära hälften av de svarande på andra sidan av staketet, och det vanligaste skälet till tveksamheten var kring den egna integriteten och datasäkerhet. Och en hackad toalett skulle onekligen ge en helt ny dimension till fenomenet privata bildläckor.