Innovation

Polio utrotat i Afrika: ”Det är en enorm milstolpe”

Sexåriga Mstura Foluke vaccineras mot polio i nigerianska Lagos 2004. Nu certifieras hela den afrikanska kontinenten officiellt som 'poliofri'. Foto: George Osodi/AP/TT
Sexåriga Mstura Foluke vaccineras mot polio i nigerianska Lagos 2004. Nu certifieras hela den afrikanska kontinenten officiellt som "poliofri". Foto: George Osodi/AP/TT

Den största folkhälsoframgången i Afrika sedan utrotningen av smittkoppor. Så beskriver Världshälsoorganisationen det faktum att polio i dag förklaras utrotat på den afrikanska kontinenten.

Publicerad

Klockan 17 väntas det historiska beskedet aviseras: 32 år efter att WHO:s globala kamp för att utrota polio inleddes är Afrika officiellt fritt från viruset.

– Det sista steget var att gå igenom de uppdaterade årsrapporterna från alla Afrikas länder, och det skedde i förra veckan. Så nu är det säkert att meddela att vild polio är utrotat i Afrika, säger Abdelhalim Abdallah, kommunikatör för poliofrågor vid WHO:s Afrikakontor i Brazzaville, till TT.

Egentligen har kontinenten varit poliofri sedan augusti 2016, då det sista kända fallet registrerades i norra Nigeria. Men först nu kan WHO säga med säkerhet att det inte finns någon endemisk spridning.

"Enorm milstolpe"

Sjukdomen har tidigare legat bakom otaliga fall av död, förlamning och livslånga funktionsnedsättningar, framför allt i fattigare länder. Men tack vare omfattande vaccinationsprogram är polio i dag förpassat till historieböckerna i de flesta av världens länder. Efter WHO:s Afrikabesked beräknas viruset nu endast spridas endemiskt i Afghanistan och Pakistan.

– Det är en enorm milstolpe, den största framgången för folkhälsan i Afrika sedan utrotningen av smittkoppor. Det bevisar att det är genomförbart att utrota en sjukdom, säger Abdallah.

– Men det är också viktigt att belysa att världen aldrig kommer vara helt skyddad från polio förrän vi nått en global utrotning. Virus respekterar inte gränser.

Fortfarande upptäcks ett fåtal fall av vaccinderiverad polio runt om i världen varje år, där vaccinet utvecklats till ett aktivt virus. Detta är dock väldigt sällsynt.

Jämför med covid-19

Vägen till utrotningen på den afrikanska kontinenten har varit lång, säger doktor Matshidiso Moeti, regional chef för WHO i Afrika, vid ett webbsänt seminarium.

– Det har funnits motgångar, desinformation och fientlighet gentemot vaccinationsarbetare. Ofta har det inget att göra med sociala förhållanden eller utbildningsnivåer – vi ser det i västvärlden också, att människor tar ställning baserat på desinformation. Men tack vare ett väldigt beslutsamt ledarskap så klarade vi det, säger hon.

Coronapandemin har försvårat kampen för vaccinationsprogram på flera håll i världen. På grund av smittrisk och reserestriktioner har kampanjer fått ställas in, och arbetet har blivit mer riskfyllt för dem som arbetar på fältet. Matshidiso Moeti drar paralleller mellan bekämpningen av polioviruset och covid-19.

– Det finns mycket att lära från hur vi vann över polio. I slutändan handlar det om att nå och hjälpa de mest sårbara, dem som påverkas värst. Till syvende och sist handlar det om solidaritet. Vi är alla sammanbundna – samhällen, länder och globalt – och bara genom solidaritet kan vi nå våra hälsomål.

Fakta: Polioviruset

Polio är en smittsam infektionssjukdom. De flesta som smittas utvecklar inga symtom, medan andra får influensaliknande besvär, kräkningar och feber.

För runt 0,02 procent av de smittade orsakar viruset inflammation i ryggmärgen, och därefter permanent förlamning av kroppsdelar som armar eller ben. Sjukdomen är dödlig när andningsorganen förlamas.

Poliovaccin finns i två varianter. Inaktiverat vaccin (IPV), som används i bland annat Sverige, består av avdödade viruspartiklar och ges som injektion. I stora delar av världen används dock ett levande vaccin som består av försvagade poliovirusstammar (OPV). Det ges i form av orala droppar, vilket är billigare och mer praktiskt.

I mycket sällsynta fall kan OPV-vaccinet utvecklas till ett aktivt virus – vaccinderiverad polio (VDPV). Det sker bara i områden där väldigt få är vaccinerade, där viruset kan cirkulera och ges tid till att mutera. I oktober 2019 hade 88 fall av vaccinderiverad polio, som sprids i mindre grad än det ursprungliga viruset, upptäckts världen över.

För att undvika vaccinderiverad polio har bland annat WHO förespråkat en gradvis utfasning av OPV-vaccinet.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO