Innovation

Aknemedicin kan minska risk för schizofreni

Foto: Izabelle Nordfjell / TT
Foto: Izabelle Nordfjell / TT

En medicin som används mot akne kan minska risken att utveckla schizofreni. Det visar nya rön från svenska och brittiska forskare. De hoppas att fynden ska leda till effektivare behandlingar mot schizofreni.

Publicerad

Det är känt att patienter som lider av den allvarliga psykiska sjukdomen schizofreni har färre antal kopplingar mellan nervceller i hjärnan, så kallade synapser. Dessa synapser gallras normalt ut i de sena tonåren. Det är i den åldern många insjuknar i schizofreni och forskare har länge misstänkt att det sker en överdriven utgallring av synapser hos schizofrenipatienter.

Forskarna vid Karolinska Institutet (KI) och Massachusetts General Hospital har lyckats skapa mänskliga cellmodeller i provrör som visar att det sker en överdriven nedbrytning av kopplingar i hjärnan hos dessa patienter, och även kunnat länka det till en genetisk riskvariant för sjukdomen.

I studien testades ett antibiotikum, minocyklin, som vanligen används mot akne. Det visade sig hämma synapsgallringen i cellmodellerna. Forskarna kunde genom att studera journaler från över 20.000 personer som behandlats mot akne under tonåren konstatera att minocyklin har en skyddande effekt mot insjuknande i schizofreni, enligt ett pressmeddelande från KI.

Studien publiceras i tidskriften Nature Neuroscience.