Innovation

Föreslår 3d-kartor över Sverige

En kart- och bildinformation i tre dimensioner (3d) bör tas fram över hela Sverige. Det anser Lantmäteriet som utrett frågan på uppdrag av regeringen.

Publicerad

– Vi konstaterar att det finns tydliga skäl för staten att föra in 3d-perspektivet i Lantmäteriets data, säger Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet.

Myndigheten har föreslagit regeringen att en tjänst tas fram med höjd på byggnader vägar och andra objekt i landskapet.

Investeringen kan enligt Nyhlén återbetala sig i nytta och besparingar för exempelvis skogsinventeringar, för samhällsskydd och beredskap, klimatanpassning, Försvarsmakten samt kommunal plan- och byggverksamhet.

Nyhlén tror att ett fullständigt genomförande av tjänsten kan ta kanske 20 år från eventuellt beslut.

– Innan vi kan ha höjdkoordinater på alla möjliga slags objekt kommer det att gå ganska lång tid.