Innovation

Kolnanorör av plastpåsar

Gamla plastpåsar visar sig vara en utmärkt råvara vid framställning av kolnanorör visar försök i Australien.

Publicerad

Det är forskare vid universitetet i Adelaide som har lyckats framställa kolnanorör där utgångsmaterialet har varit gamla plastpåsar tillverkade av plast som inte är biologiskt nedbrytbar.

Forskargruppen har låtit kolnanorören växa i aluminiumoxidmembran genom att förånga plasten och låta kollagren avsätta sig i membranen porer.

- Ursprungligen använde vi etanol för att framställa kolnanorör, säger professor Dusan Losic vid universitetet i Adelaide. Men studenten Tariq Altalhi fick idén att vilken kolkälla som helst skulle kunna vara användbar.

- Att omvandla detta miljöproblem genom nanoteknisk återvinning är en möjlig lösning för att minska ett miljöproblem och samtidigt producera värdefulla produkter, säger Dusan Losic.

Framställningen kan dessutom göras giftfri utan katalysatorer eller lösningsmedel.

Arbetet beskrivs i tidskriften Carbon .