Innovation

Havsvulkaner kan förklara klimatförändringar

Vulkanrygg i Stilla havet visar på skiftande vulkanisk aktivitet under lång tid. Foto: Haymon et al., NOAA-OE, WHOI
Vulkanrygg i Stilla havet visar på skiftande vulkanisk aktivitet under lång tid. Foto: Haymon et al., NOAA-OE, WHOI
Magma från Axial Volcano på Juan De Fuca Ridge i Stilla havet. Foto: Deborah Kelley, University of Washington, School of Oceanography,
Magma från Axial Volcano på Juan De Fuca Ridge i Stilla havet. Foto: Deborah Kelley, University of Washington, School of Oceanography,

Varierande aktivitet i de vulkaner som finns på oceanernas bottnar går i cykler på 100000 år, och kan förklara långsiktiga klimatvariationer.

Publicerad

Cykliska variationer för jordens lutning och omloppsbana är kända för att påverka planetens långsiktiga klimat. De kopplas till när istider inträffar och går i cykler på 100000 år.

Speciellt förändringar i jordens omloppsbana kring solen inträffar i intervall som påverkar när istider inträffar, men variationer i solinstrålning på grund av varierande avstånd från solen kan inte helt förklara de klimatskillnader som uppstår.

Ny forskning som gjorts av Maya Tolstoy vid Columbia University i New York visar att intensiteten på lavautbrott som kan hittas från undervattensvulkaner sammanfaller med dessa 100000-årscykler.

Tolstoy ser ett samband mellan färre och mindre utbrott från vulkanerna med perioder med mindre koldioxid i atmosfären och där jordens omloppsbana är näst intill cirkulär.

Dessa upptäckter kan ändra synen på hur vi ska uppfatta klimatförändringar som har ägt rum på jorden, och hur vi ska bedöma framtida klimatförändringar, anser Maya Tolstoy.
Följ Ny Teknik på Facebook!