Innovation

Högljudd varning från undre världen

Muller från underjorden kan avslöja ett nära förestående jordskred. Men för att höra varningsljuden krävs smarta mikrofoner som känner igen det tilltagande gnisslet i gruset.

Publicerad

Engelska geotekniker har nu utvecklat ett system av självständiga sensorer som är känsliga för de underjordiska varningssignalerna.

Tanken är att de ska grävas ned på ställen med hög risk för jordskred, som bebyggda bergsluttningar och trafikerade vägbankar. Där ska de kunna ligga för sig själva och vänta på att det börjar röra sig under jordytan. Då går larmet automatiskt så att området kan evakueras, trafiken stängas av eller förstärkningsjobb inledas.

Mikrofonerna känner igen det karakteristiska ljudet av gruskorn som börjar gnaga mot varandra. Och när gruset knastrar alltmer högljutt ökar risken för ras tills en brusnivå som är så hög att larmet går.