Så mycket jobbar tjänstemännen över

2018-05-03 15:44  
Foto: Eric Anthony Johnson, Weedezign / Alamy

Förra året jobbade Sveriges tjänstemän sammanlagt 1,5 miljon övertimmar per vecka.

– Det går inte att dra några andra slutsatser än att arbetsbördan helt enkelt är för stor, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

I snitt rör det sig om mer än en halvdag i övertid i veckan (5,9 timmar). I Uppsala jobbar tjänstemännen nästan en heldag extra (6,7 timmar), och i Jönköping är det fler än var femte som jobbar övertid, enligt statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftundersökning (AKU) som Unionen har låtit ta fram.

– De här siffrorna går bara att förstå som att det finns en kraftig obalans mellan vilka resurser som finns tillgängliga och vilka krav som ställs, säger Martin Linder.

Läs mer: Jobba övertid förstör för alla

Enligt honom blir anställda allt mer synonyma med funktionen av sitt jobb, något som i grund och botten är en fråga om bemanning och organisation.

– Om inte jag gör jobbet själv blir det inte gjort, förklarar han.

Allt fler är också tillgängliga även när de inte befinner sig på arbetsplatsen. Av privatanställda tjänstemän säger nästan 40 procent att de jobbar på helger och annan ledig tid för att hinna med arbetsbördan.

– Även om jobbet inte blir färdigt under arbetstid, så blir det färdigt genom att folk jobbar utanför ordinarie arbetstid, säger Martin Linder.

Gamla anor – och fusk

  • Stämpelklockan har funnits sedan det sena 1800-talet och har sitt ursprung i England. Den har hållit generationer av arbetare i schack och nogsamt noterat frånvaro, sena ankomster och för långa raster. Och anställda som inte har velat vara på plats har utvecklat metoder att fuska – att stämpla in åt varandra torde vara det vanligaste fusket.
  • Som svar på fusk och som en naturlig del av den tekniska utvecklingen har de nya elektroniska varianterna av stämpelklockan utvecklats.

Personalliggare för vissa branscher

  • Hotell och restaurang, frisörer och tvätterier är branscher som enligt lagen måste ha en personalliggare där den personal som arbetar ska registreras.
  • Personalliggaren kan bestå av en fysisk bok där personalen skriver in sina namn, eller så kan den vara digital. Stämpelklockor för dessa branscher har därför oftast en inbyggd personalliggare.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap