Karriär

Så blir du en bra kollega på distans

Foto: Zoom
Foto: Zoom

Planera tillsammans, förebygg irritation och sätt gränser. Det är några tips för att få samarbeten med distanskollegor att fungera utan gnissel.

Publicerad

Det senaste året har inneburit många nya möjligheter att samarbeta med personer vi kanske aldrig har träffat, men att jobba tillsammans digitalt innebär förstås även utmaningar. Karriärexperten Goldie Chan listar i Forbes fem sätt som kan göra dig till en bra och framgångsrik digital kollega:

Respektera gränser

Att överskrida gränser kan leda till att jobbrelationen knakar i fogarna. Kom därför överens om gränsdragningar inför varje nytt samarbete som sker på distans. Alla inblandade i ett projekt bör enas om jobbtid kontra fritid, individuella arbetsinsatser och vilken typ av kommunikationsvägar som bäst lämpar sig för frågor.

Förebygg gnissel

Ett sätt att undvika irritationsmoment är att redan från början ta reda på vad som kan störa arbetsrelationen. Kanske blir kollegan irriterad på personer som gör saker i sista sekund eller har en annan syn på mötesintervall. Om du känner till önskemål och preferenser kan problem förebyggas.

Sätt mål

Bestäm korta och långsiktiga mål innan du börjar jobba med någon. Detta är särskilt viktigt vid distanssamarbeten som kan vara knepigare att genomföra. Målen ska vara konkreta och ha en tydlig deadline.

Planera möten

Om inte medarbetare regelbundet ses på kontoret, eller träffas på annat sätt, är det lätt hänt att saker kommer emellan och projekten drar ut på tiden. Ha därför täta avstämningar för att säkerställa att alla inblandade håller rak kurs. Detta blir också bra tillfällen att ställa frågor och lösa problem.

Sätt att kommunicera

Kommunikation är en stor utmaning vid distanssamarbeten. Se därför till att skapa kanaler för både snabb avstämning i realtid och planerade fokuserade samtal. Ta hänsyn till olika projekts komplexitet, och även din samarbetspartners preferenser, när kommunikationsvägar bestäms.