Deras löner ökar mest

2013-04-18 11:49  
Löneutvecklingen för olika ingenjörskategorier skiljer sig åt. Foto: Colourbox

Byggingenjörerna är vinnarna. De har haft bäst löneutveckling av samtliga ingenjörskategorier. Det visar statistik där vi jämfört ingenjörers löneutveckling med andra yrkesgrupper.

Ingenjörer byggnad eller väg- och vatten hade den tredje bästa löneutvecklingen av alla utbildningskategorier 2004-2011. Deras löner ökade med mer än 32 procent under denna period.

Det visar siffror från SCB, som Ingenjörskarriär använt. Vi har jämfört löneutvecklingen för samtliga utbildningskategorier som SCB redovisar. Siffrorna visar på en stor spridning för de som läst ingenjörsutbildningar. Till exempel har lönerna för de som läst till civilingenjörer, med inriktning elektroteknik, teknisk fysik och data, ökat med cirka 15 procent under samma tidsperiod. Därmed hamnar de i bottenskiktet för alla utbildningskategorier.

Civilingenjörerna har haft en svagare löneutveckling än högskoleingenjörerna.

Spridning i löneutveckling kan ha flera orsaker, berättar Anna Sandgren, statistiker på Sveriges Ingenjörer.

- Till exempel kan åldersstrukturen vara avgörande. En bransch med många unga medarbetare får ofta en bättre procentuell löneutveckling än branscher där medelåldern är högre. Här kan vi till exempel se att gruppen högskoleingenjörer ofta har en högre löneutveckling, av den anledningen, säger hon.

På Saco pekar statistikern Thomas Ljunglöf på ytterligare faktorer som påverkar:

- Utbildningar som leder till en stor andel jobb inom den privata sektorn innebär ofta höga löner och en bra löneutveckling, säger han.

Spelar utbud och efterfrågan någon roll?

- Det spelar en viss roll. Men om du tittar på till exempel sjukgymnaster och arbetsterapeuter så har de en svag löneutveckling trots att det finns en efterfrågan.

Den utbildningskategori som under den undersökta tidsperioden har bäst löneutveckling är ”Minst 20 högskolepoäng inom teknik, ej examen”.

Hur ska man tolka att de som inte har examen har den bästa löneutvecklingen?

- Även i det här fallet torde åldersammansättningen spela viss roll, men ingenjörsutbildningar är också unika på så sätt att de största begåvningarna ofta hoppar av skolan innan examen för att de får jobb, säger Thomas Ljunglöf.

Siffrorna från SCB visar samtidigt att de som har gått ingenjörsutbildningar, generellt sett, har höga löner jämfört med alla andra utbildningsgrupper. Fyra av de tio bäst betalda utbildningsgrupperna 2011 var ingenjörsutbildningar. Allra bäst var kategorin civilingenjör, inriktning maskin, fordon/farkost och industriell ekonomi. Här låg medellönen på 48 300 kronor i månaden.

Undersökningen

Ingenjörskarriär har i SCB:s statistik tittat på löneutvecklingen för personer som gått en viss utbildning. Statistiken säger alltså ingenting om vad personerna jobbar med idag.

Löneutvecklingen gäller 2004-2011.

Totalt har SCB 97 olika utbildningskategorier. Tio beskrivs som ingenjörskategorier.

Sifforna avser placering på lista med alla utbildningsgrupper rangordnade.

Löneutveckling 2004-2011:

3. Ingenjör – väg- och vatten, byggnad, lantmäteri (eftergymnasial): 32 procent.

9. Ingenjör – elektroteknik, teknisk fysik och data (eftergymnasial): 28 procent.

10. Ingenjör – maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi (eftergymnasial): 28 procent.

12. Ingenjör – kemi- och bioteknik, material- och bergsteknik (eftergymnasial): 28 procent.

39. Ingenjör – okänd inriktning (eftergymnasial): 24 procent.

47. Civilingenjör – väg- och vatten, byggnad, lantmäteri: 23 procent.

54. Civilingenjör – kemi- och bioteknik, material- och bergsteknik: 22 procent.

68. Civilingenjör – maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi: 19 procent.

84. Civilingenjör – elektroteknik, teknisk fysik och data: 15 procent.

96. Civilingenjör – okänd inriktning: 10 procent.

 

Exempel på övriga utbildningskategorier:

1. Minst 20 högskolepoäng inom teknik, ej examen: 36 procent.

20. Arkitekt- och landskapsarkitektutbildning: 26 procent.

35. Naturvetenskaplig gymnasieutbildning: 25 procent.

77. Läkarutbildning: 18 procent.

Medellöner

Medellön för ingenjörer 2011:

2. Civiilingenjör – maskin,fordon/farkost, industriell ekonomi 48 300

3. Civilingenjör – elektro-teknik, teknisk fysik och data 45 700

5. Civilingenjör – väg- och vatten, byggnad, lantmäteri 43 900

6. Civilingenjör – kemi- och bioteknik, material och bergsteknik 43 900

11. Civilingenjör – okänd inriktning 40 200

13. Ingenjör – elektroteknik, teknisk fysik och data 37 500

17. Ingenjör – väg- och vatten, byggnad, lantmäteri 36 900

19. Ingenjör – maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi 36 600

21. Ingenjör – Okänd inriktning 36 400

24. Ingenjör – kemi- och bioteknik, material- och bergsteknik 34 500

Sifforna avser placering på lista med alla utbildningsgrupper rangordnade.

Stefan Nordberg

Mer om: Lön Chef

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap