”Väldigt kontrollerande ledare dåliga för säkerheten”

2015-11-03 14:01  
Malin Mattson tycker att ledarskap är en intressant fråga som hon har jobbat mycket med i sin tidigare yrkesroll som personalutvecklare.

Alltför övervakande chefer som pekar med hela handen är en fara för säkerheten på jobbet. Fler olyckor inträffar när medarbetarna inte förväntas ta egna initiativ.

Det menar Malin Mattson, doktor i psykologi vid Stockholms universitet, som har undersökt livsviktigt säkerhetsbeteende.

Vad har du undersökt när det gäller chefer och säkerhet?

– Jag har tittat på hur ledarskapet kan påverka säkerheten i organisationer. Det är tre delstudier, den första inom processindustrin, den andra vården, den tredje inom kärnkraftsindustrin.

– I processindustrin har jag jämfört ett uttalat säkerhetsledarskap med det klassiska ”peka med hela handen” och modernt, inspirerande ledarskap.

Vilket ledarskap kom du fram till är bäst?

– Säkerhetsledarskapet är överlägset för att förebygga olyckor och dödsfall. Medarbetarna är bra på att följa säkerhetsregler samtidigt som de tar egna initiativ och påminner varandra om att ha utrustning och så vidare. Det moderna, coachande ledarskapet har ingen effekt alls på medarbetarnas säkerhetsinitiativ, som man skulle kunna tro. Och väldigt kontrollerande och övervakande ledare kan vara direkt dåliga för säkerheten.

Vad gäller i vården?

– Det finns två sätt att prata säkerhet med sina anställda: klassisk envägskommunikation uppifrån och ner, och relationell kommunikation med feedback. Det visar sig att båda behövs om medarbetarna både ska följa reglerna och ta egna säkerhetsinitiativ.

Kärnkraftsindustrin då?

– Där har jag gjort en kvalitativ studie av bonussystemen. Målen sätts på olika nivåer: individ, grupp respektive koncern. Jag kom fram till att man ska vara försiktig med individuella belöningar. Om medarbetarna börjar jämföra arbetssituation och belöningar och inte upplever det som rättvist kanske de blir bittra och uppvisar ett negativt beteende.

– På kollektiv nivå var man positiv till systemet, som dock var totalt verkningslöst vad beträffar säkerhetsmedvetandet.

– Det som föreföll vara mest gynnsamt var bonus på gruppnivå. De som hade det jobbade tillsammans för gruppen och tävlade inte inom gruppen.

Vad hoppas du att dina rön ska leda till?

– Jag hoppas att fler organisationer, utöver dem som verkar inom uttalade risk­sektorer, får upp ögonen för hur viktigt det är med säkerhet och den betydelse ledarskapet har. Har man inte säkerhet blir det förutom det mänskliga lidandet ett produktionsbortfall. Det behövs en insikt om att säkerhet går hand i hand med produktion och effektivitet.

3 olika ledarskapsstilar

  1. Transformativa chefer: Håller fram målbilder och visioner, strävar efter att inspirera medarbetarna till att ta egna initiativ, känna frihet och glädje, hitta motivation hos sig själva.
  2. Transaktionella chefer: Pekar ut vart medarbetarna ska gå, styr med regler, be­löningar och bestraffningar, inte så mycket medinflytande.
  3. Säkerhetsfokuschefer: Pratar mycket om säkerhet, är engagerade och visar hela tiden att säkerheten är en prioriterad fråga.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap