Allt fler kvinnor tar plats i toppen

2015-02-16 09:53  
Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Det är fortfarande sällsynt att kvinnor dominerar ledningsgrupperna i industriföretagen. Men trenden går mot att allt fler kvinnor tar plats. På Liko i Luleå, där man bland annat tillverkar personlyftar till vård och äldreboenden, är man redan där.

Vd är en kvinna, forsknings- och utvecklingschefen likaså. Även kvalitetschef och inköpschef är kvinnor. Tre av fem projektledare är kvinnor. Och bland gruppchefer och konstruktörer är det ungefär lika många kvinnor som män. Ändå har företaget inte haft någon medveten strategi för att rekrytera många kvinnor, förklarar vd Anna Rasmuson.

– Nej, vi har rekryterat efter kompetens. Däremot har det skett ett generationsskifte, och i och med det också ett skifte från män till kvinnor.

I Likos ledningsgrupp är nu hälften kvinnor och hälften män. De flesta är i dryga 40-årsåldern.

– Jag tror att det är lättare att hitta kvinnor med rätt utbildning, bakgrund och kompetens i den åldern. I och med att det redan finns flera kvinnor på ledande positioner i företaget så är det också lättare för andra kvinnor att identifiera sig, säger Anna Rasmuson.

Jessica Dagman är, precis som sin vd, ingenjör. Hon är chef för projektledarna på Likos forsknings- och utvecklingsavdelning.

– Att det är många kvinnor på ledande poster, men även bland teknikkonstruktörerna, slogs jag av direkt. Jag tror att det vi gör här, utvecklar tekniska lösningar som gör nytta för människor i vardagen, kan bidra till att många kvinnor söker sig hit. Så var det i alla fall för mig, säger hon.

Enligt Lena Abrahamsson, professorn i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är det en allmän trend att fler kvinnor tar plats i ledningen - också i företag och sektorer som varit traditionellt mansdominerade.

– Vi ser att andelen kvinnor i ledande positioner ökar även i våra tunga industriföretag, som på Sandvik och LKAB. På ett mindre företag blir det extra tydligt.

Lena Abrahamsson menar att utvecklingen är en följd av att vi i Sverige haft en långvarig kunskapshöjning om genus och jämställdhet. Dessutom har kvinnor idag en utbildningsnivå som är minst lika hög som männens.

– Här finns en stor potential, därför tror man att utvecklingen kan ske ganska snabbt. Dessutom fungerar blandade arbetsplatser bättre än enkönade – och det är bra för lönsamheten.

 

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook

 

Kvinnor i ledning

  • Bland cheferna i samtliga företag i Sverige är 36 procent kvinnor och 64 procent män. I privatägda företag är 34 procent av cheferna kvinnor och 66 procent är män.
  • I samtliga företags ledningar återfinns 28 procent kvinnor och 72 procent män. I företag med privat ägare består ledningen av 27 procent kvinnor och och 73 procent män.
  • I näringsgrenen tillverkning är andelen kvinnor i ledningen 19 procent medan männen utgör 81 procent.

Källa: SOU 2014:80: Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv. Statistik från SCB.

Liko Sverige

  • Grundades 1979 i Alvik utanför Luleå. Har fortfarande huvudkontor där.
  • Utvecklar och tillverkar lösningar för förflyttning av personer inom exempelvis vård och äldreomsrog.
  • Har omkring 200 anställda i Sverige.
  • Ingår i den internationella medicinteknikkoncernen Hill-Room som finns i 80 länder.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap