Om statistiken

Vad ingår i lönebegreppet total månadslön?

Lönebegreppet total månadslön inkluderar förutom fast månadslön genomsnittligt månatligt värde av rörliga lönedelar som bonus, provision och resultatlön samt naturaförmåner som t ex lunchkuponger eller tjänstebil.  Särskild övertidsersättning, traktamenten, restidsersättning och semesterersättning ingår ej.

Om de statistiska måtten

10:e percentil

10 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) den 10:e percentilen. Det innebär att 10 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och 90 % tjänar mer.

1:a kvartil

25 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) 1:a kvartilen. Det innebär att 25 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den undre kvartilen och 75 % tjänar mer. 1:a kvartilen är detsamma som 25:e percentilen eller undre kvartilen.

Median

Medianen är det mittersta värdet i ett material sorterat i stigande ordning. Hälften av personerna i en studerad grupp tjänar mindre än medianlönen och den andra hälften tjänar mer. Medianen kan även kallas 50:e percentilen eller 2:a kvartilen.

Medel

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observationer. Medelvärdet är mer känsligt för extremvärden och skeva fördelningar än medianen. Höga löner drar t ex upp medelvärdet men de påverkar inte på samma sätt medianen.

3:e kvartil

75 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 3:e kvartilen. Det innebär att 75 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 3:e kvartilen och 25 % tjänar mer. 3:e kvartilen är detsamma som 75:e percentilen eller övre kvartilen.

90:e percentil

90 % av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 90:e percentilen. Det innebär att 90 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 90:e percentilen och 10 % tjänar mer. 

Ingenjörskarriär redaktion

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap