Hur kommer det sig att vi inte är så rationella?

Svar:

Besluten vi fattar har av psykologer konstaterats vara mer intuitiva och känslomässigt styrda då

• problemet är komplext och ostrukturerat

• informationen är tvetydig och/eller det blir för mycket information

• målen är dåligt definierade

• vi känner oss stressade (eller trötta)

• besluten beror på i hög grad på samspelet med andra

Det beror bland annat på att hjärnans arbetsminne blir överlastat med information, det blir trött och då väljer vi en enklare väg ut för att bli av med problemet/beslutet. Beslutet kan då bli för snabbt och spontant, eller kanske det inte blir av alls. Fly eller fäkta med andra ord.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap