Vilka olika typer av beslut finns det?

Svar:

Man kan dela in beslut i fyra olika kategorier:

– Ska jag eller inte? Ja/nej-beslut. Ofta kan en beslutsprocess börja här. ”Har jag bestämt mig för att söka nytt jobb – ja eller nej?”. Först när man svarat på den frågan kan det vara aktuellt att börja titta på alternativen.

– Vilket alternativ ska jag välja? Ofta matchas alternativen mot ett antal urvalskriterier eller ramvillkor.

– Jag beslutar mig för ett bestämt alternativet när X har hänt/finns på plats. Beslutet är avhängigt att något visst ska inträffa först, innan jag kan besluta.

– Jag kan bestämma för ett av flera alternativ först när X har hänt/finns på plats. Beslutet är avhängigt att något visst ska inträffa först.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap