Skjuta upp beslutet – är det bra?

Svar:

Iband är det ju lockande att skjuta upp beslutet, speciellt om det är ett svårt beslut. Det finns tre fördelar med att skjuta upp ett beslut:

1) Mer information blir tillgänglig som beslutsunderlag, vilket möjliggör djupare analys.

2) Nya alternativ hinner dyka upp och utvärderas

3) Egna insikter och preferenser ändras/mognar, vilket gör beslutet mer genomtänkt.

Men det finns också nackdelar med att vänta:

1) Du blir överväldigad av all ny information du ska ta ställning till, vilket kan leda till handlingsförlamning.

2) Du missar en chans som hinner gå dig förbi. Det du funderar på tar slut, priset stiger eller något annat händer.

3) Någon annan, en konkurrent till exempel, är snabbare och hinner före dig.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap