Vad gör att vi ibland fattar dåliga beslut?

Svar:

Låt oss titta lite på hur vår hjärna fungerar. I huvudsak finns det två system som styr, det limbiska och det kortikala. Det kortikala finns i pannloben och det hanterar konsekvenstänkande, planerande, långsiktighet och står för mer genomtänkta beslut och vad som är viktigt för mig.

Det limbiska systemet styrs av amygdala och där handlar det om kortsiktighet, impulser, försvar, skydda sig, undvika förändringar, reagera på orättvisor och vad andra tycker.

De har två systemen kan inte verka parallellt. Oftast så är det det kortsiktiga som reagerar först, och om vi inte lyckas stanna upp där och byta system så finns risk att det blir fort och fel.

När vi fattar beslut så tar vi med tre huvudsakliga faktorer i beräkningen: trygghet/osäkerhet, insats kontra värde och kortsiktig kontra långsiktig belöning.

Vi är programmerade att gå på det som är tryggt och välkänt, på det som ger största möjliga värde med minsta möjliga insats samt det som ger kortsiktig belöning. Så skulle amygdala alltid få styra så skulle vi ytterst sällan välja något nytt obekant eller skjuta upp någon belöning till senare.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap