Hur kan jag sätta rätt förväntningar på nya jobbet från början?

Svar:

En fallgrop, från båda sidor, är att man tar för givet vilka förväntningarna är, så ingen bryr sig om att klarlägga det inledningsvis. När det lite längre fram blir en skarpare situation så kanske det visar sig att uppfattningarna går helt isär, vilket kan leda till en onödig konflikt. Om din chef inte tar tag i frågan kanske du tycker ”att det är väl bara att jobba på då”.

Gör inte det. Redan de första dagarna är det viktigt att klarlägga förväntningarna från din chef och dina egna. Om din chef inte tar initiativet till det så måste du göra det. Stäm då av hur du vill arbeta de tre första månaderna, vad du kommer att göra och leverera efter första, andra och tredje månaden.

Du bör också få klart för dig vilka mål som är de viktigaste för dig och hur din framgång kommer att mätas. Vad innebär det till exempel att ”göra ett bra jobb” efter 90 dagar, 180 dagar och 360 dagar?

Du bör också vara den som tar 100 % ansvar för att kommunikationen och relationen med din chef fungerar bra, vänta inte passivt på att det ska hända. Föreslå, om det inte redan finns på plats, ett upplägg för hur ni ska sköta kommunikationen mellan er.

Lika viktigt som det är att sätta förväntningarna tillsammans med din chef, är det att sätta förväntningarna med ditt team, om du har ett. Du bör vara tydlig med hur du kommer att arbetar de första 90 dagarna, och vad du kommer att leverera när den tiden gått.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap