Hur kan jag få några ”early wins” på nya jobbet?

Svar:

Även om du har 90 dagar på dig så kan du inte vänta så länge med att leverera något av värde. Du behöver identifiera ett antal ”early wins”. Det gör att förtroendet för dig ökar och påverkar uppfattningen om dig i önskad riktning.

En utmaning du har i början är att fokusera på det som är viktigast, för det kommer att finnas så mycket att göra i början. Nöj dig med att identifiera två-tre leveranser av värde, inte fler, och se till så att de både bygger förtroendet för dig och ger ett långsiktigt värde till organisationen.

Tänk också på att stämma av så att leveranserna dels bedöms som värdefulla av din chef och dels att de anses som ”early wins” i den aktuella företagskulturen. Det senare är speciellt viktigt att ta reda på om du byter arbetsgivare.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap