Hur kan jag accelerera mitt lärande?

Svar:

Det finns en risk att du, om du är ny chef, sätter igång att fatta affärsmässiga beslut för tidigt, för att visa att de anställt rätt person och att du är handlingskraftig. Men när du inte hunnit lära dig så mycket om organisationen och de affärsmässiga utmaningarna kan besluten dock bli kostsamma. Men samtidigt får du inte ta för lång tid på dig att lära dig det du behöver kunna.

Oavsett om du är chef eller inte, bör du tidigt göra en systematisk plan för ditt lärande. Planen kan du påbörja redan innan första dagen på det nya jobbet och låta den sedan vara ett levande dokument under din första tid. Sätt ett mål för vad du ska ha lärt dig vid olika tidpunkter, till exempel efter en månad, tre månader och ett år.

Planen fokuserar på vad som är viktigast för dig att lära och hur du ska göra det. Den innehåller till en början ett antal frågor att få svar på och senare ett antal hypoteser att pröva. Frågorna handlar om

– det som varit: varför det är som det är och vad som gjorts tidigare

– nuläget: strategin, människorna, processerna, eventuella minor och möjliga early wins

– framtiden: möjligheter och utmaningar, hinder, resurser, företagskulturen

Identifiera vilka du behöver prata med internt och externt för att få svar på frågorna. Använd också andra metoder för att samla information: surveys, fokusgrupper, pilotprojekt, läsa befintligt material, ta del av gjorda mätningar, analysera processer, med mera.

När den första månaden gått så stämmer du av dina svar och intryck med dina kollegor och din chef.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap