Om jag har en stor talang, finns det risk att jag misslyckas då också?

Svar:

Personer som har ett så kallat statiskt mindset, och som har en medfödd stor talang för något kan hamna i att de låter bli att försöka utveckla sig för att bli bättre eftersom de anser förmågan/talangen ju är medfödd – det går inte att ta den vidare. De tränar inte, utmanar sig inte eller sätter inte upp högre mål. Om man skulle misslyckas blir det ett stort personligt bakslag, min talang (= jag) räcker inte till.

Det fanns förr en statisk föreställning om att man inte kunde träna fysiskt för att bli bättre i golf, mycket av golftalangen ansågs vara medfödd. Tiger Woods ändrade på den uppfattningen.

Läs mer om olika mindset (statiskt och dynamiskt) Carol Dwecks bok ”Mindset”.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap