Syns drivkraften på samma sätt hos alla som har den?

Svar:

Nej, drivkrafterna kommer till uttryck på lite olika sätt beroende på vilken beteendestil man har. Om vi till exempel tar drivkraften självförverkligande så kan den se ut på olika sätt:

För en drivande, dominant person handlar det om att utmana sig själv och sina gränser samt att verka för kompetensutveckling.

För en person som har stilen inflytande/inspirerande så syns drivkraften som att vilja vara i en kreativ miljö där det finns chans till nytänkande och testa idéer.

För en person fokuserad på relationer/stabilitet handlar det om att verka för de mänskliga aspekterna livet. För de mer analytiskt lagda så kan drivkraften synas som en vilja att utveckla något till fulländning.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap