Kan drivkrafter överanvändas och vad händer då?

Svar:

Drivkrafter kan, precis som styrkor, användas på fel sätt eller överanvändas. Det är viktigt att vara medveten om när det kan hända och vilka mina vanligaste fallgropar är.

Exempel på överanvändning är när ekonomisk drivkraft leder till att för mycket tid läggs på att hitta den optimala affären, eller när makt-inflytande tar åt sig äran av andras insatser. Praktisk drivkraft kan om den överanvänds bli krävande och dominant, en ”slavdrivare”.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap