Hur många drivkrafter kan jag ha?

Svar:

Det är sällan så att man bara har en enda drivkraft till 100 procent och 0 procent av de övriga. En till tre drivkrafter brukar dominera men oftast finns det en liten andel av alla drivkrafter hos de flesta av oss .

En drivkraft kan ju användas t.ex för att kunna få utlopp för en annan. Drivkraften ”makt-inflytande” kan ju möjliggöra att jag får chans att påverka så att vi till exempel blir mer omtänksamma eller ekonomiska.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap