Hur gör jag om jag inte lyckas upprätthålla den nya vanan?

Svar:

Det kommer säkert tillfällen då du faller tillbaka i det gamla beteendet som du ville ändra på eller inte lyckas bibehålla den nya vanan. Det är mänskligt. Det viktiga är inte att försöka undvika att det händer, det viktiga är att planera för det så du kommer upp på spåret igen när du halkat i diket.

1) Lägg in tid för de nya vanorna och rutin i kalendern. Boka tid med dig själv för skrivande, träning, karriärplanering, jobbsök, etc. Det är bättre att vara tydlig mot dig själv med vad du ska göra och när än att göra ”lite grann och snart”.

2) Håll dig till ditt schema även om du bara göra en liten del av det du tänkt. Har du inte tid att ringa fem samtal, ring åtminstone ett. Har du inte tid att skriva i en timme, skriv i 15 minuter. Det handlar om att etablera den nya vanan, inte att göra så mycket som möjligt.

3) Ha någon att vara ansvarig inför. Ha regelbundna möten eller samtal med någon som stöttar, utmanar och är med på din förändringsresa. Nämn också det du vill göra för olika personer.

4) Designa din omgivning så den är till hjälp för dig. Se till att ha rätt människor att umgås med, se till att din arbetsplats är utformad så den passar dig, se till att du hittar dina saker lätt. Lägg fram saker som påminner dig om det du behöver göra.

4) Hur kan jag eliminera ett par av mina dåliga vanor?

Ett sätt är att sätta tydliga gränser för vad som är OK för dig. Istället för att t.ex utlova att ”jag ska inte titta på mina mail så ofta” eller ”jag ska spara lite mer pengar så jag kan göra ett karriärbyte” så behöver du bli mer tydlig för dig själv med vad du vill, exempelvis:

”Jag läser mail enbart mellan 10:00 och 14:00”.

”Jag sparar 3000 kr/månad till en buffert”.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap