Hur ska jag göra för att en ny vana ska bli bestående?

Svar:

Istället för att ändra på dina mål eller beteenden så handlar det om att ändra på den bild du har av dig själv, din identitet. När den nya identiteten är på plats så sätter du mål och handlar baserat på den.

Två steg med andra ord:

1) Bestäm dig för vilken typ av person du vill vara 2) Visa det för dig själv genom att ta små steg.

Viktigt - börja smått, våga ta små steg i början. Alla förändringar tar tid och behöver tålamod. Om stegen är för stora finns stor risk att motivationen försvinner.

Antag att du vill bli en bättre författare.

Önskad identitet: jag är en person som skriver 1000 ord varje dag

Litet steg: skriv ett stycke varje dag i en vecka.

Bry dig inte om resultaten så mycket i början. Det är viktigare med att bevisa din nya identitet för dig själv genom de nya aktiviteterna.

Belöna dig själv varje gång du lyckas med det nya.

Sveriges Ingenjörers expert Bengt Kallenberg

Aktuellt inom

Ledarskap