Om Ingenjörsbarometern

Ingenjörsbarometern är en årlig undersökning som görs inom ramen för Ingenjörskarriär. I undersökningen får ingenjörer ranka den mest attraktiva arbetsgivaren och vad de önskar sig allra mest av en potentiell arbetsgivare.

Syftet med undersökningen är att få svar på vad som är viktigt för ingenjörer när de väljer arbetsgivare och vad som kännetecknar attraktiva arbetsgivare.

Många företag har i dag svårt att rekrytera ingenjörer och undersökningen är tänkt att hjälpa företag som arbetar medvetet med sitt arbetsgivarvarumärke och hur de ska locka till sig ingenjörer. Resultatet och rankinglistorna presenteras varje år på ett event i Stockholm.

Ingenjörskarriär skapades 2012 för att underlätta för ingenjörer att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt ingenjörer. Ingenjörskarriär ger tips, råd och nyheter om nya jobb, karriärval, vidareutbildningar och ledarskapsfrågor med mera. 

Genomförande av Ingenjörsbarometern 2016

Metod

En webbenkät skickades via e-post ut till respondenterna.

Urval
Urvalet bestod av 67 700 yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer från Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Dessutom skickades enkäten till en referensgrupp om 3 500 studenter på civil- eller högskoleingenjörsprogrammen i Sverige. De yrkesverksamma skulle vara maximalt vara 50 år gamla och studenterna 30.

Svarsfrekvens
Totalt har 14 291 ingenjörer och ingenjörsstudenter besvarat enkäten. Av dessa är 13 965 yrkesverksamma vilket gav en svarsfrekvens om 21 procent. Av studenterna svarade 892, vilket är 9 procents svarsfrekvens.

Datainsamlingsperiod
Enkäten var öppen 5 maj till 26 maj 2016. Det första utskicket gjordes 5 april och två påminnelse gick ut den 13 maj respektive 20 maj.

Om enkäten
Enkäten bestod av olika delar. Den började med bakgrundsfrågor om befattning, bransch, lön och familjesituation. Efter det kom ett parti om vad ingenjörerna önskar sig av en potentiell arbetsgivare, och undersökningen avslutades med att man fick ange den mesta attraktiva arbetsgivaren och sin uppfattning om den i en rad påståenden.

I rapporten redovisas resultaten för de yrkesverksamma ingenjörerna. I ett särskilt kapitel redovisas hur studentgruppen skiljer sig mot de yrkesverksamma.

Ingenjörskarriär redaktion

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap