”Mobbning enormt utbrett”

2013-09-05 09:06  
Michael Fischbein Foto: Christer Carlsson/CC Foto

Mobbning på jobbet är ett omfattande problem. – Och jag företräder ingenjörer förvånansvärt ofta, säger Michael Fischbein, advokat specialiserad på kränkande särbehandling.

Hittills har Michael Fischbein arbetat med cirka 500 fall av kränkande särbehandling på jobbet. Han konstaterar att det är ett stort problem, och dolt eftersom det är så skamfyllt.

– Det kan också bli värre om man tar upp problemen med arbetsgivaren. Facket är inte heller alltid till hjälp eftersom de sitter på dubbla stolar. De ska ju stödja både den drabbade och eventuella arbetskamrater som mobbar, säger han.

Han konstaterar även att det finns tydliga trender bland de åtagna fallen.

– 90 procent av personerna jobbar i offentlig sektor. Majoriteten är kvinnor. Jag tror att det finns en koppling till både kön och klass här, säger han.

Förutom ingenjörer är också lärare och vårdpersonal överrepresenterade yrkesgrupper. Personerna som vänder sig till Michael Fischbein har ofta liknande historier att berätta.

– Det börjar i liten skala. Personer med skinn på näsan säger ifrån i något ärende. Chefen vänder sig mot medarbetaren och snart följer kollegorna efter. När jag väl kontaktar arbetsgivaren får jag nästan alltid höra att allt är arbetstagarens fel. Det är typiskt. Cheferna håller varandra om ryggen och trampar på den som står längst ned, säger han.

När Michael Fischbein åtar sig ett fall gör han en utredning. Ofta hittar han skriftliga bevis på kränkande särbehandling. I en efterföljande förhandling gör han ofta upp i godo med arbetsgivaren som då får betala ett skadestånd till den drabbade.

Vad har arbetsgivaren för ansvar för att upptäcka, utreda och åtgärda mobbning?

– Arbetsgivaren har ett ansvar. Mer än så står det inte i lagen.

Är den drabbades rättigheter tillräckligt starka?

– Nej, och det är den andra sidan av myntet. Om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar så finns det faktiskt inga lagliga sanktioner i det enskilda fallet. Som drabbad medarbetare är det därför, enkelt uttryckt, poänglöst att gå hela vägen till en domstol. Att arbetsgivare ändå gör upp i godo kan bero på många orsaker. Det kan handla om att man vill bli av med medarbetaren, att man vill upprätthålla ett gott anseende, eller om okunskap.

Stefan Nordberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Aktuellt inom

Ledarskap